Predstavljen Indeks participacije mladih 2020 za Zapadni Balkan i Tursku

Svaka četvrta mlada osoba u Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj je u riziku od siromaštva a među mladima koje su bez posla ili van obrazovnog sistema više je devojaka nego mladića u svim zemljama. Mladi u ovim zemljama manje učestvuju u političkom životu nego pre nekoliko godina a stopa nezaposlenosti je značajno porasla u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji, gde i do trećine mladih ljudi nema posao.

Ovo su zaključci najnovijeg Indeksa participacije mladih za 2020. godinu (Youth Participation Index 2020), koji Omladinski hab Zapadnog Balkana i Turske objavljuje petu godinu zaredom.  Ovaj dokument je, sredinom ove nedelje, predstavljen na godišnjem forumu Omladinskog haba održanom u Tirani.

Indeks participacije mladih meri učešće mladih ljudi u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi javnog života tako što ukršta brojne statističke podatke, a potom izvlači jedinstveni indeks. Kad je reč o politici, Srbija ima najviši indeks - 4.44 a najniži Turska - 2.77. Ipak, za razumevanje ovog podatka treba uzeti u obzir da nijedna od ovih pet zemalja nema nijednog ministra mlađeg od 30 godina, što ranijih godina nije bio slučaj. Srbija, pak, ima najveći procenat mladih poslanika u parlamentu u odnosu na druge zemlje. Ubedljivo najniže rezultate u sferi politike u ovom slučaju ima Turska. Podaci, takođe, ukazuju da je neophodno unaprediti kanale komunikacije sa mladima i mehanizme za učešće mladih u svim zemljama.

Indeks ekonomske participacije mladih najviše se oslanja na podatke o stopi nezaposlenosti koja je, nažalost, nakon nekoliko godina uzastopnog padanja u svim zemljama, tokom 2020. ipak u porastu. U Albaniji, Srbiji i Turskoj stopa nezaposlenosti je oko 21 odsto dok je u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji ona već oko 30 odsto.

Ono što najviše zabrinjava predstavnike Omladinskog haba je podatak da u svim zemljama raste broj mladih ljudi koji se svrstavaju u tzv. NEET kategoriju. Reč je o mladima koji nisu ni u procesu školovanja, niti imaju posao niti su na nekim neformalnim obukama i prekvalifikacijama. Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija imaju značajan broj mladih u ovoj kategoriji, u proseku u tu grupu spada četvrtina mladih ljudi. Srbija i Turska stoje nešto bolje i u ovim zemljama je petina mladih u NEET kategoriji (Turska 21 a Srbija 18 odsto). U svim zemljama, međutim, više je devojaka u NEET kategoriji nego mladića što ukazuje na dominaciju rodne neravnopravnosti u ovim zemljama.

„Mladi ljudi su u veoma teškom položaju kada je zapošljavanje u pitanju, posebno ako dolaze iz ugroženih kategorija. Za rešavanje problema nezaposlenosti mladih neophodna je međusektorska saradnja. Posebno su ugroženi mladi koji pripadaju NEET kategoriji, koje najpre moramo da informišemo o njihovim pravima i mogućnostima, ali i da im ponudimo konkretnu podršku“, rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac na ovom forumu, koja je jedan od osnivača Omladinskog haba Zapadnog Balkana i Turske.

Kad je reč o socijalnom aspektu učešća mladih ljudi u javnom životu naglašeno je da ga je teško pratiti, jer nema dovoljno adekvatnih podataka. Ovaj aspekt bi trebalo da nam da bolju sliku o socijalnom statusu mladih ljudi. Na osnovu podataka koje je bilo moguće prikupiti i ukrstiti izdvaja se nekoliko zaključaka: svaka četvrta mlada osoba u ovim zemljama je u riziku od siromaštva, svaki četvrti zatvorenik/zatvorenica u Srbiji i u Crnoj Gori imaju manje od 30 godina i izuzetno je nizak procenat mladih koji učestvuju u neformalnim oblicima obrazovanja.

Indeks participacije mladih je jedinstveni metod merenja aktivnosti i učešća devojaka i mladića ispod 30 godina u javnom životu koji se realizuje samo na teritoriji Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske. Rad Omladinskog haba Zapadnog Balkana i Turske, kao i ovaj već petogodišnji projekat, podržava Evropska komisija.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti