Konkurs za zajednički projekat lokalnih udruženja i medija

Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, otvara konkurs za lokalna udruženja i medije u okviru projekta „Povezivanje: ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana“ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije civilnog društva i medijske organizacije da se udruže i zajednički angažuju u dopiranju do građana i uključe ih u različite faze i aspekte njihovog rada.

O konkursu

Organizacije civilnog društva i mediji su kamen temeljac demokratije u svakom društvu jer igraju ključnu ulogu u skretanju pažnje kreatora politike na najrelevantnije probleme građana. Oni su glavni akteri u uspostavljanju kulture dijaloga u društvu, uz podizanje svesti o aktivnostima koje su od značaja u lokalnim zajednicama i za dobrobit građana.

Kroz ovaj konkurs želimo da pružimo organizacijama civilnog društva: finansijsku podršku, priliku da se udruže sa lokalnim medijima, povećamo kapacitete za sprovođenje kampanja i obezbedimo veću vidljivost projekata u lokalnim zajednicama.

Ko može da se prijavi i do kada?

Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, zajedno sa partnerskim lokalnim medijskim organizacijama, sa kojima će zajedno raditi na realizaciji aktivnosti na ovom projektu.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2022. godine do 16 časova.

Koliki iznos podrške je moguće dobiti i do kada je moguće realizovati naš projekat, ako on bude odobren?

Odobreni projekti se mogu realizovati do 31. aprila 2022. godine.

Organizacije civilnog društva za realizaciju projekta mogu dobiti do 300.000 dinara (od čega do 50% od vrednosti ukupnog budžeta može biti namenjeno partnerskoj medijskoj organizaciji za kreiranje medijskih sadržaja).  

Ne postoji minimalni iznos koji udruženja ili mediji mogu da traže. Sufinansiranje projekata nije potrebno.

Ukupan raspoloživi fond iznosi 2.150.000 dinara. Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkurs i raspiše novi konkurs.

Kakve projekte podržavamo?

 • Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe u ovom trenutku, imaju širok uticaj na zajednicu i građane
 • Projekte koji podstiču umrežavanje između udruženja, lokalnih medija i građana, kao veću vidljivost organizacija civilnog društva i tema relevantnih za građane
 • Projekte koji se mogu realizovati 30. aprila 2022. godine, nakon čega su aplikanti u obavezni da dostave kompletan narativni i finansijski izveštaj

Pored novčane podrške realizaciji inicijativa, dobijene organizacije će dobiti mogućnost prisustva na dva jednodnevna treninga na teme koje najveći broj prijavljenih udruženja bude smatrao najpotrebnijim. Termini onlajn treninga će biti naknadno objavljeni, a sve podržane organizacije su u obavezi da prisustvuju treninzima.

Kakve projekte ne podržavamo?

 • Projekte koji nemaju partnesku medijsku organizaciju sa kojom zajedno konkurišu
 • Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija
 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

Koji troškovi su prihvatljivi?

 • Troškovi ljudskih resursa u maksimalnom iznosu do 50% od vrednosti ukupnog budžeta
 • Troškovi za kreiranje medijskih sadržaja koji mogu biti namenjeni partnerskoj organizaciji u maksimalnom iznosu do 50% od vrednosti ukupnog budžeta
 • Troškovi materijala neophodnih za realizaciju projekata
 • Troškovi komunikacija
 • Troškovi prevoza
 • Troškovi osveženja
 • Troškovi štampe
 • Troškovi knjigovodstva
 • Troškovi komunalija i električne energije
 • Bankarske provizije i troškovi održavanja tekućeg računa
 • Troškovi hostinga i zakupa domena
 • Troškovi usluga koje su obrazložene projektnim aktivnostima

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 • Troškovi carine
 • Kamate
 • Kazne
 • Troškovi nastali van perioda realizacije projekte
 • Kupovina zemljišta i stambenih objekata
 • Nabavka polovne opreme
 • Pokrivanje gubitaka
 • Troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora finanasiranja
 • Kredit ili pozajmice trećim licima
 • Troškovi lizinga

Evaluacija projekata:

Nakon završetka konkursa, evaluacioni odbor će u na osnovu zadatih kriterijuma i podataka sa terena odabrati projekte koji će biti finansirani.

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovani mogu popuniti formular predloga projekta koju mogu preuzeti na na kraju stranice i poslati popunjavanjem forme na OVOM linku do 31. januara 2022. godine u 16 časova.  

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti