Okrugli sto „Ciljevi održivog razvoja na lokalnom nivou – urodnjavanje politika lokalnog razvoja"

Okrugli sto „Ciljevi održivog razvoja na lokalnom nivou - urodnjavanje politika lokalnog razvoja“ održan je u organizaciji socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“ 3.marta 2022. u Apatinu.

Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici/ce  Komisije za rodnu ravnopravnost, lokalne sampouprave, Centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva CEKOS, Vredene ruke, Udruženja žena Apatin“Ruža crvena”, Udruženja građana Breza, Društvo za cerebralnu u dečju paralizu., i predstavnici/e medija:

“Danas smo imali okrugli sto na temu urodnjavanja politika lokalnog razvoja i zapravo želimo da istaknemo važnost uključivanja rodne dimenzije u proces kreiranja svih lokalnih strateških dokumenata, s obzirom da to obezbeđuje i  mere koje su rodno osetljive, izjavila je Ivona Gvozdenović projektna menadžerka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Prema rečima Gvozdenovićeve, Srbija je napravila određene pomake kad je u pitanju navedena oblast, posebno u domenu uređivanja zakonodavnog okvira, ali je je potrebno pratit praktičnu primenu zakona. Ona je istakla da je u okviru aktivnosti Socijalnog stuba Platforme, predviđena podrška Lokalnoj samoupravi u urodnjavanju politika lokalnog razvoja. Pored toga Platforma će raditi na tome da se ojačaju kapaciteti OCD za učešće u donošenju odluka, ali i kapaciteti medija za izveštvanje o temama  vezanim za Ciljeve održivog razvoja.

Okruglom stolu prisustvovala je i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Apatin, Nataša Ćurčić. Ona ističe da se ciljevi Komisije kojom predsedava uspešno sprovode, te da je politika rodne ravnopravnosti dobila na značaju u prethodnim godinama. Kad je u pitanju opština Apatin, Nataša Ćurčić izdvaja da Komisija ima izuzetnu pomoć i podršku lokalne samouprave.

“Tome svemu doprinosi to što je na čelu opštine predsednica opštine, žena, što su na rukovodećim mestima  žene, direktori javnih ustanova, škola. To nam jako mnogo znači, njihova podrška. Nama je, znači, preostalo da stvaramo nove ideje, realizujemo sve što smo zamislili.” U toku je izrada Plan rodne ravnopravnosti Opštine Apatin.

Marija Jovanović, projektna mendžerka Fondacije Divac predstavila je učesnicima  metodologuju urodnjavanja lokalnih akcionih planova zapošljavanja i predstavila istraživanje “Socijalnih korena rodne diskrimanicije u Srbiji”,  koje predstavlja alat koji može da doprinese u procesu izrade lokalnih politika razvoja.

Opština Apatin je jedna od 10 opština u Srbiji koja se priključila Platformi „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija - Agenda 2030“.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti