Online panel: Mladi, obrazovanje i održivi razvoj

Fondacija Ana i Vlade Divac organizuje online panel ,,Mladi, obrazovanje i održivi razvoj'', 20. maja u 11 časova, putem WebinarJam platforme.

Prema istraživanju o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja kod mladih u Republici Srbij koje je sproveo  Timočki omladinski centar u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, mladi nisu dovoljno edukovani i upućeni o ciljevima održivog razvoja. Iako značajno prepoznaju važnost zaštite životne sredine i socijalne inkluzije, potrebno je edukovati mlade i o ovim dimenzijama održivog razvoja (šta sve obuhvataju, šta su problemi, izazovi i slično), a posebno je važno unaprediti prepoznavanje dimenzije održivog ekonomskog rasta i njegove važnosti. Sa druge strane, opšti zaključak ovog istraživanja je da mladi mogu biti snažan saveznik svim institucijama i organizacijama koje rade na realizaciji ciljeva održivog razvoja. Mladima su važni svi aspekti ciljeva održivog razvoja i oni bi mogli da budu pravi ambasadori promocije i razvoja svesti o značaju svih pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. Istraživanje možete preuzeti OVDE.

Webinar ima za cilj da ukaže na raspoložive programe koji mlade upoznaju sa Ciljevima održivog razvoja, na dobre prakse i modele kako u fomalnom tako i u neformalnom obrazovanju.

Teme:  Mladi, Obrazovanje i  održivi razvoj   

  • Kako mladima kroz formalno i neformalno obrazovanje približiti teme održivog razvoja?

  • Koji su primeri dobre prakse?

  • Kako srednje škole mogu da kroz svoje programe doprinesu ostvarivanju Agende 2030.?

  • Programi za mlade koji su usmereni na Ciljeve održivog razvoja

Panelisti/Panelistkinje:

  • Filip Lazarević, AIESEC Srbija

  • Milivoje Đorđević, Direktor, Tehhnička škola Vlasotince

  • Vesna Jevtić, Nastavnica engleskog jezika, VI Beogradska gimnazija

Moderatorka: Ivona Gvozdenović. Fondacija Ana i Vlade Divac

Možete da se prijavite OVDE.

Platformu “Održivi razvoj za sve” podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta Reforma javnih finansija-Agenda 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv.

Platforma “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim državnim i nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti