Produžen je rok do petka 16.09.2022. godine za predaju dokumentacije za DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE ISTRAŽIVAČA ZA POTREBE IZRADE KOMPOZITNOG INDEKSA POLOŽAJA MLADIH U SRBIJI NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU.

 

Fondacija "Ana i Vlade Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije. U toku je projekat “ Uvođenje Indeksa blagostanja mladih u Srbiji“ u skolpu kog se ukazala potreba  za predmetnom nabavkom. 

Sa ciljem da izaberemo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B.

Ponude se dostavljaju od 10h do 15h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom „Prijava na javni poziv DIVAC-YSI-2 - NE OTVARATI“). Ponuđač ponudu dostavlja neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara.

Više informacija možete naći OVDE

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti