Rezultati istraživanja o interesovanju za STEM kod devojaka pokazali koliko je podrška značajna

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Macedonia2025, i uz podršku Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori realizovala je projekat “STEM≡quality - Osnaživanje devojaka i mladih žena da se opredele za STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) obrazovanje i profesionalnu karijeru“.

Cilj projekta je da inspiriše i motiviše mlade devojke i devojčice da se obrazuju i izaberu karijeru u jednoj od oblasti STEM-a. Kroz javnu kampanju i predavanja uspešnih žena sa STEM karijerom, namera je bila da se mlade devojke podstaknu i ohrabre da izaberu STEM obrazovanje i/ili karijeru. Pored razgovora sa naučnicima koji su realizovani u okviru emisije Centra za promociju nauke - Radio Elementi, a koji su postavljeni na našem youtube kanalu, u deset osnovnih škola širom Srbije, organizovana su gostovanja naučnica koja su koncipirana kao predavanja sa diskusijom sa učenicima/cama određenih odeljenja.

Nakon radionica u školama, urađeno je istraživanje “Studija faktora povezanih s izborom STEM karijere i načina za podsticanje interesovanja za STEM kod devojaka“ koje pruža dokaze o uticaju te komponente projekta. Projekat je takođe imao za cilj da identifikuje faktore koji su važni za devojke pri izboru STEM karijere, nastojeći da pruži dokaze za kreatore programskih politika za najdelotvornije intervencije. Ukupno 20 škola i 560 devojaka iz obe zemlje učestvovalo je na predavanjima i odgovorilo na upitnik.

Studija je utvrdila da su interesovanja i želje mladih devojaka najvažniji faktori koji utiču na izbor njihove karijere, a zatim slede ekonomski aspekti. Podrška koju dobijaju u školama uglavnom potiče od njihovih nastavnika iz STEM oblasti, dok udžbenici i usluge/programi školskog karijernog savetovanja ne podržavaju STEM karijerni izbor. Nastavnici su glavni uzori za STEM karijeru za devojke, što pokazuje da one nisu izložene uspešnim pričama i uzorima u STEM oblastima u svom okruženju ili van škole.

Učenice su tokom predavanja dobile mnoštvo novih informacija i proširile svoje razumevanje i poglede na karijere u STEM oblastima, a mnogima od njih predavanje je bilo prva prilika da upoznaju uspešne žene u STEM oblastima. Takva intervencija se pokazala korisnom za podsticanje interesovanja za STEM karijeru među devojkama. Zabeležene su pozitivne promene u namerama da se sledi STEM karijera, stavovima prema STEM-u, percipiranoj unutrašnjoj kontroli (ocena STEM uspeha) i društvenoj normi (percipirana podrška najbliže okoline).

Dokazi i nalazi koji su obezbeđeni implementacijom projekta i procenom pružaju osnovu za izradu glavne opšte preporuke koja se odnosi na preuzimanje proaktivne uloge obrazovnog sistema u podsticanju razvoja neophodnih STEM veština, jačanje motivacije za izbor STEM karijere i pružanje veće podrške devojkama za izbor STEM karijere. U okviru formalnog obrazovanja, potrebno je da školska klima, inkluzivnije učionice i radna mesta koja vrednuju ženska mišljenja, udžbenici, materijali za učenje i nastavne metode izgrade veštine i poverenje među devojkama za STEM predmete. Podjednako važno je da mlade devojke treba da imaju mogućnost interakcije sa ženama koje imaju uspešnu karijeru u STEM oblastima.

 

STUDIJU MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU:

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti