Održan okrugli sto u Novom Sadu na temu integrativnog pristupa u podršci zapošljavanja teže zapošljivih grupa

Fondacija Ana i Vlade Divac organizovala je okrugli sto pod nazivom „Integrativni pristup u podršci zapošljavanja Roma i drugih teže zapošljivih grupa u saradnji sa organizacijama civilnog društva i poslodavcima“ u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ovom prilikom predstavljen je integrativni pristup u zapošljavanju koji je GIZ razvio i sproveo sa partnerskim organizacijama civilnog društva i poslovnim sektorom sa akcentom na Vojvodinu i Južnu Srbiju, pri čemu je fokus na dostizanju, motivisanju i aktivaciji korisnika i korisnica da se uključe u tržište rada.
Glavne teme na okruglom stolu odnosile su se na uloge organizacija civilnog društva u projektima integracije i korist učešća i saradnje različitih aktera, značaj uloge organizacija civilnog društva u projektima integracije Roma, odnosno korist uključenja lokalnih organizacija civilnog društva u projekte i iskustva iz prakse. Učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa rezultatima projekata inkluzivnog zapošljavanja u Srbiji sa fokusom na Vojvodinu i Južnu Srbiju, i potrebama kompanija za zaposlenima uz veću otvorenost za inkluzivno zapošljavanje socijalno ugroženih kategorija.

Ivana Simonović ispred programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prenela je da su u fokusu podrške u zapošljavanju prilagođene potrebama korisnika. Trenutno su pilotirane mere u kojima sarađuju blisko organizacije civilnog društva i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju pronalaženja različitih načina na koje je moguće formirati funkcionalnu podršku da što više Roma i Romkinja bude integrisano u društvo i upućeno na relevantne institucije.

„Važno je da se Romi osećaju dobro na radnom mestu, da ih niko ne diskriminiše, da zajedno dele pauze i slično, jer često daju otkaz zbog diskriminacije. To je ono na šta mi ne možemo da utičemo kao mala organizacija, jedino što možemo je da osnažujemo korisnike. Važno je da povežemo institucije i da približimo Romima organizacije koje im mogu biti podrška, izjavila je Vinka Žunić ispred Udruženja romskih studenata.

Polazeći od pretpostavke da svi treba da imaju jednake šanse na tržištu rada, na okruglom stolu predstavljen je i put korisnika od ulaska u program do zaposlenja i različiti načini na koje organizacije civilnog društva, Nacionalna služba za zapošljavanje i poslodavci mogu da sarađuju i obezbede održivo zapošljavanje koje je u korist svih - korisnika i poslodavaca.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti