Održan okrugli sto u Nišu na temu integrativnog pristupa u podršci zapošljavanja teže zapošljivih grupa

Fondacija Ana i Vlade Divac organizovala je okrugli sto pod nazivom „Integrativni pristup u podršci zapošljavanja Roma i drugih teže zapošljivih grupa u saradnji sa organizacijama civilnog društva i poslodavcima“ u okviru progama Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ovom prilikom predstavljen je integrativni pristup u zapošljavanju koji je GIZ razvio i sproveo sa partnerskim organizacijama civilnog društva i poslovnim sektorom sa akcentom na Vojvodinu i Južnu Srbiju, pri čemu je fokus na dostizanju, motivisanju i aktivaciji korisnika i korisnica da se uključe u tržište rada.

Glavne teme na okruglom stolu odnosile su se na uloge organizacija civilnog društva u projektima integracije i korist učešća i saradnje različitih aktera, značaj uloge organizacija civilnog društva u projektima integracije Roma, odnosno korist uključenja lokalnih organizacija civilnog društva u projekte i iskustva iz prakse. Učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa rezultatima projekata inkluzivnog zapošljavanja u Srbiji sa fokusom na Vojvodinu i Južnu Srbiju, i potrebama kompanija za zaposlenima uz veću otvorenost za inkluzivno zapošljavanje socijalno ugroženih kategorija.

Ivana Simonović ispred progama Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prenela je da su u fokusu podrške u zapošljavanju prilagođene potrebama korisnika. Trenutno su pilotirane mere u kojima sarađuju blisko organizacije civilnog društva i Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju pronalaženja različitih načina na koje je moguće formirati funkcionalnu podršku da što više Roma i Romkinja bude integrisano u društvo i upućeno na relevantne institucije.

“Kako bi odgovorila na izazove socijalne inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa, a posebno povratnika u Srbiji, RSU je kreiralo program „Mobilni razvojni centar - MDC “. Ovaj program obuhvatao je set mera i aktivnosti razvijenih u poslednje 4 godina intenzivnim mobilnim radom tima RSU, sa ciljem uključivanja Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u društvene tokove, posebno na tržištu rada i obrazovnom sistemu. Formirano je socijalno inkluzivno preduzeće InSP u cilju samoodrživosti rada na ovakvim i sličnim programima podrške stanovništvu iz socijalnih isključenih grupa. RSU nakon uspešnog sprovedenog programa Mobilni razvojni centar podržanog u okviru Nemačke razvojne saradnje od strane GIZa, nastavlja sa radom i kontinuiranom podrškom mladima iz NEET grupe mladih na jugu Srbije i na gradjenju njihovog Karijernog puta uz podršku Fondacije Ane i Vlade Divac u okviru programa omladinski HUB zapadnog Balkana i Turske iz kojeg isčekujemo uspešne priče i dobre rezultate u predstojećem periodu” izjavio je Alen Demiri ispred romskog studentskog udruženja.

Polazeći od pretpostavke da svi treba da imaju jednake šanse na tržištu rada, na okruglom stolu predstavljen je i put korisnika od ulaska u program do zaposlenja i različiti načini na koje organizacije civilnog društva, Nacionalna služba za zapošljavanje i poslodavci mogu da sarađuju i obezbede održivo zapošljavanje koje je u korist svih korisnika i poslodavaca.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti