Šestu godinu za redom promovisan Indeks participacije mladih

Fondacija Ana i Vlade Divac već šestu godinu za redom organizuje nacionalnu konferenciju pod nazivom „Promocija godišnjeg izdanja regionalnog Indeksa participacije mladih“ u okviru projekta „Western Balkan and Turkey for EmploYouth“, koji se realizuje u saradnji sa partnerima iz Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije i Turske. Konferenciji je prethodila nedelja participacije mladih gde su istaknuti i promovisani ključni nalazi istraživanja, naročito kada je reč o mladima koji pripadaju socijalno-ugroženim kategorijama. 


Predstavljeni Indeks objedinjuje relevantne podatke o položaju mladih na Zapadnom Balkanu i Turskoj, pomoću kojih se prati napredak i upozorava na negativne fenomene koji utiču na njihov život. Kreiran je i sa idejom da se stvori konkretan alat  koji će moći da koriste kako organi vlasti tako i organizacije civilnog društva sa ciljem da sistematski identifikuju i rešavaju probleme u vezi sa participacijom mladih u zemljama obuhvaćenim ovim projektom.

Kroz diskusiju sa ključnim stručnjacima, predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija i medija, tragalo se za strategijama koje bi pomogle da se podaci istraživanja iskoriste u podršci mladima, posebno onima iz osetljivih grupa, za uključenje u sva tri dominantna aspekta društvenog života (ekonomski, socijalni i politički). 

"Istraživači Fondacije "Ana i Vlade Divac" su u koordinaciji sa Ministarstvom i UNFPA u prethodnom periodu postavili stubove kompozitnog Indeksa blagostanja mladih. Kako bi indeks mogao sveobuhvatno da prati implementaciju Strategije, u samu izradu će se uključiti predstavnici svih relevantnih institucija i mnogih organizacija i njihovih saveza kroz posebnu Radnu grupu koje Ministarstvo u ovom trenutku formira. Posebnost Indeksa blagostanja mladih je u tome što će on jasno ukazivati na konkretne oblasti u kojima je potrebno dodatno delovati u saradnji svima vama koji ste danas ovde, kao i sa drugim resornim ministarstvima i partnerima. Dodatno, pojedinačni ulazni indikatori podaci biće povezani sa Ciljevima održivog razvoja. Indeks blagostanja mladih biće važan resurs Ministarstva koji će na godišnjem nivou davati presek napretka u realizaciji Strategije i ukazivati na oblasti gde treba intenzivirati delovanje." - izjavila je savetnica ministra Snežana Klašnja ispred Ministarstva za turizam i omladinu.  

Na samoj konferenciji istaknuti su i značajni pomaci kada je reč o prikupljanju i dostupnosti podataka specifičnih za mlade, kao što su podaci o mladima u zatvorima i onima koji primaju finansijsku podršku u okviru sistema socijalne zaštite, sa posebnim akcentom na nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja, dugi periodi nezaposlenosti i rizik od siromaštva. Rezultati istraživanja predstavljeni u Indeksu pokazuju da je jedna od četiri mlade osobe bila u riziku od siromaštva u 2021. godini u Srbiji i Turskoj. Otprilike jedna od četiri osobe koje primaju finansijsku pomoć u okviru sistema socijalne podrške jesu mladi ljudi u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji, a u zatvorskoj populaciji zabeležen je i značajan procenat mladića. Otprilike jedna četvrtina svih zatvorenika u Crnoj Gori i Srbiji, oko 27 odsto u Severnoj Makedoniji i skoro 37 odsto u Albaniji bili su mladi ljudi.

Martin Klauke, šef sektora II operacija u Delegaciji EU u Srbiji - "Indeks učešća mladih, predstavljen danas, nastavlja da se razvija i ima sve veći potencijal da pruži relevantne dokaze za kreatore politike u razmatranju lokalne i nacionalne perspektive mladih. Posebno mi je drago što je Ministarstvo turizma i omladine prepoznalo dodatu vrednost ovog indeksa i integrisao ga u okvir za praćenje napretka nedavno usvojene Nacionalne strategije za mlade. Nadam se da će vlasti iskoristiti ovaj instrument da aktivno unaprede omladinsku politiku u Srbiji u saradnji sa mladima i organizacijama civilnog društva."


U želji da podigne svest o značaju mladih za društvo i stvori uslove za život kakve mladi zaslužuju, Fondacija Ana i Vlade Divac je pre 7 godina Omladinske fondove proširila na region, gde joj je veliku podršku u tome pružila Evropska komisija. Zahvaljujući ostvarenoj saradnji formirana je Mreža omladinskog haba Zapadnog Balkana i Turske, koja i dalje aktivna kroz projekat EmploYouth.

Indeks participacije mladih možete preuzeti OVDE

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti