Predstavljen Indeks participacije mladih u Nišu: Kako do kvalitetnih i relevantnih podataka o mladima

Fondacija Ana i Vlade Divac organizovala je u Nišu konferenciju pod nazivom „Indeks participacije mladih i kako do kvalitetnih i relevantnih podataka o mladima“. Konferencija se realizuje u okviru projekta "WB&T for EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj".

Na samoj konferenciji predstavnici različitih institucija i organizacija civilnog društva, imali su priliku da se bliže upoznaju sa rezultatima Indeksa participacije mladih, koji Fondacija Ana i Vlade Divac, u saradnji sa partnerima, objavljuje već šesti put. 

Predstavljeni Indeks objedinjuje relevantne podatke o položaju mladih na Zapadnom Balkanu i Turskoj, pomoću kojih se prati napredak i upozorava na negativne fenomene koji utiču na njihov život. Ono što je važno istaći jeste da je ovaj Indeks kreiran sa idejom da se stvori konkretan alat koji će moći da koriste kako organi vlasti tako i organizacije civilnog društva sa ciljem da sistematski identifikuju i rešavaju probleme u vezi sa participacijom mladih u zemljama obuhvaćenim ovim projektom. 


"Istraživači Fondacije "Ana i Vlade Divac" su u koordinaciji sa Ministarstvom i UNFPA u prethodnom periodu postavili stubove kompozitnog Indeksa blagostanja mladih. Kako bi indeks mogao sveobuhvatno da prati implementaciju Strategije, u samu izradu su uključeni predstavnici svih relevantnih institucija i mnogih organizacija i njihovih saveza kroz posebnu Radnu grupu koja je formirana od strane Ministarstva za turizam i omladinu. Posebnost Indeksa blagostanja mladih je u tome što on jasno ukazuje na konkretne oblasti u kojima je potrebno dodatno delovati u saradnji sa svima vama koji ste danas ovde, kao i sa drugim resornim ministarstvima i partnerima. Dodatno, pojedinačni ulazni indikatori su povezani sa Ciljevima održivog razvoja. Indeks blagostanja mladih je važan resurs Ministarstva koji će na godišnjem nivou davati presek napretka u realizaciji Strategije i ukazivati na oblasti gde treba intenzivirati delovanje." - izjavila je savetnica ministra Snežana Klašnja ispred Ministarstva turizma i omladine.  


Filip Jovanović ispred organizacije Proaktiv iz Niša izjavio je da Niš predstavlja veliki univerzitetski regionalni centar, sa 13 fakulteta i više od 20.000 studenata. Uprkos tome između tri do pet hiljada mladih godišnje napušta ovaj grad u potrazi za zaposlenjem i boljim uslovima života. 

Kroz diskusiju sa ključnim stručnjacima, predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija i medija, tragalo se za strategijama koje bi pomogle da se podaci istraživanja iskoriste u podršci mladima. 


Tokom konferencije predstavljena je i Strategija za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine usvojena 26. januara 2023. godine. 


Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos donosilaca odluka prema mladima.  

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti