Koliko su važni podaci o mladima u Srbiji na lokalnom nivou?

U Palati Srbije održan radni sastanak sa predstavnicima  lokalnih samoprava koji je organizovala Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine. Tema radnog sastanka bilo je predstavljanje Indeksa blagostanja mladih koji Radna grupa Ministarstva turizma i omladine trenutno razvija, regionalnog Indeksa participacije mladih i Strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2023-2030. godine.

„Stretegija je važna jer su mladi resurs, pokretačka snaga i osnovni ljudski potencijal. Bez ulaganja u prosperitet mladih nema budućnosti čovečanstva“ izjavila je savetnica ministra Snežana Klašnja ispred Ministarstva turizma i omladine.

Sa ciljem da uspostavi novi Indeks blagostanja, Ministarstvo turizma i omladine u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) će tokom 2023. godine izvrštiti testiranje indeksa u 12 lokalnih samouprava u Srbiji. Prilikom testiranja biće uključene sve relevantne lokalne institucije i organizacije koje poseduju podatke o mladima. Pored istraživanja dostupnosti podataka o mladima i testiranja indikatora Indeksa blagostanja, izrađeni su i akcioni planovi za mlade, a trenutno je u izradi novi zakon o mladima kako bi se suštinski promenile stvari kada je reč o položaju mladih u društvu. 

"Želeli smo da napravimo instrument koji će biti konkretan alat i koji će omogućiti da podaci budu lako čitljivi. Tako smo rešili da kreiramo Indeks participacije mladih, sa ciljem da prikupljene podatke uporedimo i sa drugim zemljama u regionu. Indeks participacije mladih je važan alat jer omogućuje da se odluke donose na osnovu relevantnih podataka koje nudi", izjavila je Ksenija Čović, istraživačica Fondacije Ana i Vlade Divac.

Indeks blagostanja mladih će mladima i onima koji zastupaju njihove interese pomoći u praćenju ciljeva nove nacionalne strategije za mlade i njegov značaj se ogleda u pružanju uvida o dešavanjima u lokalnim samoupravama i promeni položaja mladih u društvu. 

Kako bi ulazni indikatori bili usaglašeni za testiranje Indeksa, Radna grupa je odabrala 12 opština i gradova na osnovu veličine, geografske rasprostanjenosti, razvijenosti i nivoa aktivnosti Kancelarija za mlade. Za testiranje prikupljanja podataka, odabrani su: Beograd, Subotica, Sremska Mitrovica, Sečanj, Kragujevac, Šabac, Novi Pazar, Priboj, Niš, Leskovac, Zaječar i Knjaževac. Tokom sastanka predstavnici opština i kancelarija za mlade imali su priliku i da iznesu poteškoće sa kojima se suočavaju u svojim lokalnim samoupravama, a tiču se koordinisanja kancelarija za mlade, kao i osnivanja samih kancelarija. Pomenuta izmena zakona, će između ostalog, biti usmerena i na izdvajanje sredstava iz budžeta Ministarstva turizma i omladine, za otvaranje kancelarija za mlade.

Tokom sastanka, kao primer dobre prakse, predstavljen je i regionalni godišnji Indeks participacije mladih koji Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa partnerima iz regiona objavljuje šestu godinu u nizu, a koji prati socijalnu, ekonomsku i političku participaciju mladih u regionu.

Radni sastanak organizovala je Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine u okviru projekta „EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj“ koji podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje dijalog javnih vlasti i mladih.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti