Održan sastanak ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva"

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 28. marta 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“.

Na sastanku se razgovaralo o analizi i pripremi inicijativa za zastupanje relevantnih za COR 1 (Svet bez siromaštva). Kroz zajednički rad najznačajnijih aktera, cilj je da se u toku 2023. i 2024. godine doprinese:

a) Usvajanju Strategije socijalne zaštite i Akcionog plana

b) Praćenju Uredbe o energetski siromašnim potrošačima

c) Usvajanju Strategije za smanjenje siromaštva

d) Unapređenju socio-ekonomskog položaja samohranih roditelja

e) Usvajanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050

f) Usvajanju Akcionog plana pravedne tranzicije

Analizirani su podaci o projekcijama apsolutnog siromaštva, kojim su posebno pogođeni najstariji i najmlađi stanovnici Srbije, naročito oni koji žive van gradskih i opštinskih centara. Naglašeno je da je ključna reforma dva socijalna davanja - dečjeg dodatka i novčane socijalne pomoći, čime bi se mogao zaustaviti zabrinjavajući trend rasta siromaštva. Zaključeno je da je važno ova pitanja postaviti u kontekst pravedne tranzicije, a tematska grupa će nastaviti rad na pripremi konkretnih zagovaračkih inicijativa čiji će fokus biti na unapređenju zaštite socijalnih prava građana/ki.

U diskusiji su učestvovali/le: Slavica Đukić-Dejanović (savetnica predsednice Vlade Srbije), Ivana Gajić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju), Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac), Lidija Kuzmanov (ekspertkinja), Žarko Šunderić (Centar za socijalnu politiku), Lola Hasanović (Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti), Ljiljana Lučić (biv. državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), Gordana Savić (Užički centar za ljudska prava i demokratiju), Damir Dizdarević (Beogradska otvorena škola), Lidija Radulović (Fondacija BFPE za odgovorno društvo), Ksenija Petovar (profesorka u penziji Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Sarita Bradaš (FCD), Marina Savković (Univerzitet Metropolitan), Milena Mićović Trajković (FCD), Nikola Stevanović (Beogradska otvorena škola), Ivan Kuzmanović (FCD).

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti