Prema poslednjem Indeksu participacije mladih 17,1 odsto mladih do 29 godina u Srbiji je nezaposleno

Beograd, 30. januara 2024. godina - Prema najnovijim podacima, 17,1 odsto mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina u Srbiji trenutno je nezaposleno, a od ukupnog broja osoba u zatvorima u Srbiji 35,8 odsto čine mladi ljudi (do 29 godina), što je porast od 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu, rečeno je danas na predstavljanju godišnjeg izdanja regionalnog Indeksa participacije mladih u Domu omladine Beograda, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac.

Na predstavljanju ovog sedmog godišnjeg izdanja Indeksa participacije mladih ukazano je i na nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja, kao i na rizike poput dugotrajne nezaposlenosti i siromaštva, posebno za mlade žene i one koji žive na selu.

„Ovo je sedma godina po redu da radimo ovaj Indeks participacije mladih u regionu što nam daje mogućnost praćenja pozitivnih ili negativnih trendova, i to značajno doprinosi planiranju daljih koraka po pitanju unapređenja položaja mladih”, rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac na otvaranju konferencije.

Indeks se meri u okviru projekta “WB&T for EmploYouth” s fokusom na podršku zapošljavanju mladih u NEET statusu - onih koji nisu zaposleni, niti se obrazuju ili obučavaju. Ovaj projekat obuhvata Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Tursku, uključujući mrežu organizacija iz navedenih zemalja, a podržava ga Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos donosilaca odluka prema mladima.

„Evropska unija sa zadovoljstvom podržava učešće mladih u Srbiji i regionu kroz Indeks participacije mladih. Indeks dopunjuje druge inicijative za zapošljavanje koje finansira EU, kao što je pilot projekat „Garancija za mlade“ koji će mladima pružiti individualno savetovanje, mogućnosti za obuku i posao, i konkretne mere za mlade žene kao što su čuvanje dece i prevoz do posla u pilot opštinama“, rekao je Matthieu Penot (Matju Peno), program menadžer Delegacije EU u Srbiji.

Tokom poslednjih sedam godina, Indeks participacije mladih (YPI) objavljuje se kao mehanizam za dobijanje uvida u širok politički, ekonomski i društveni kontekst koji može osnažiti ili ometati participaciju mladih u društvu. Pokrivajući seriju podataka, prikupljanih od 2016. do 2022. godine YPI pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti za mlade kroz prizmu od 25 indikatora političke, ekonomske i društvene participacije.

„Ministarstvo turizma i omladine vidi Indeks participacije kao važan alat koji nam je na raspolaganju u cilju lakšeg i preciznijeg sagledavanja i praćenja položaja mladih u širem društvenom kontekstu i identifikovanja načina da podstaknemo aktivnu participaciju mladih žena i muškaraca na svim nivoima i u svim društvenim procesima koji doprinose sveukupnom blagostanju”, izjavila je Ivana Antonijević, pomoćnica ministra turizma i omladine.

Indeks participacije mladih, osim što je ključan alat za donosioce odluka i organizacije civilnog društva, pruža mogućnost poređenja rezultata među pomenutim zemljama regiona. Ovaj proces takođe omogućava praćenje napretka i dobrih praksi ili upozoravanje na negativne pojave koje utiču na mlade u Srbiji, ali i širem regionu.

„Mladi koji su nezaposleni, a nisu ni u sistemu obrazovanja, kada nađu zaposlenje neretko ostanu ranjiva kategorija, jer često ti poslovi budu nesigurni, potplaćeni i bez svih benefita kao što su plaćeno odsustvo s posla, zdravstveno i socijalno osiguranje i ostalo”, rekla je Mirjana Mirosavljević Bobić menadžerka projekta iz Fondacije Ana i Vlade Divac.

Pored niza konkretnih podataka političke, ekonomske i društvene participacije, Indeks takođe daje i niz preporuka za unapređenje položaja mladih u regionu. Tako na primer Indeks preporučuje da bi podaci o mladima trebalo da budu lako dostupni na sajtovima javnih zavoda za statistiku, da bi Vlade, parlamenti, političke stranke i omladinske organizacije u regionu trebalo da se strateški bave poboljšanjem pristupa mladih političkim pozicijama a da bi javne institucije trebalo da sprovode mere poput poboljšanja aktivnih politika tržišta rada i programa obuke i prekvalifikacije. Takođe treba podsticati preduzetništvo među mladima, posebno mladim ženama, pružanjem odgovarajuće i kontinuirane administrativne, pravne, tehničke i mentorske pomoći, kao i finansijske podrške.

Celo istraživanje dostupno je na linku OVDE

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti