Novi konkurs Fondacije Ana i Vlade Divac – Stvarno važna promena

Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u okviru kampanje "Stvarno važno", u saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju otvorila je novi konkurs kako bi podstakla mlade ljude da rade na rešavanju problema u lokalnoj zajednici.

Konkurs “Stvarno važna promena“ ima za cilj da motiviše mlade da prijave i pokrenu projekat u pravcu rešavanja problema iz sledećih oblasti: zdravlje mladih, bezbednost mladih, kultura i slobodno vreme, životna sredina, volonterizam, obrazovanje i zapošljavanje mladih.

Konkurs za prijavu projekata mladih otvoren je do 20. januara 2013. godine, a prijave mogu slati pojedinci, škole, neformalne ili formalne organizacije koje čine mladi do 30 godina starosti.

Potrebno je samo da u nekoliko koraka mladi predlože promenu koju žele da sprovedu u svojoj zajednici, potrude se da budu u najboljih 15, a Fondacija “Ana i Vlade Divac” će im pomoći da prijavljeni projekat realizuju.

Detaljnije informacije o konkursu i dodatna uputstva možete pronaći na sajtu stvarnovazno.org/promena .

Kampanju „Stvarno važno“ realizuje Fondacija “Ana i Vlade Divac”, uz donatorsku pomoć USAID-a i Instituta za održive zajednice. U proteklih godinu dana, Fondacija je podstakla više od  120.000 mladih da se aktivno uključe u ovu kampanju.  Trenutno se realizuju inicijative koje su odabrane u prethodnom konkursu i koje na najbolji način pokazuju da mladi mogu, uz našu podršku, da realizuju ideje koje imaju veliki uticaj na njihove lokalne zajednice.