Novi konkurs za mlade - Zdravo internet!

Fondacija “Ana i Vlade Divac” je u okviru web platforme i kampanje "Stvarno važno" otvorila novi konkurs uz podršku Fondacije za otvoreno društvo kako bi podržala projekte kojima mladi ljudi podstiču druge mlade da se uključe i promovišu zdrave stilove života koristeći internet.

Cilj konkursa “Zdravo internet” je da podstakne, motiviše i podrži neformalne i formalne grupe mladih širom Srbije, kako bi promovisali zdrave stilove života i iskoristili   potencijal savremenih tehnologija za širenje informacija o važnosti zdravog života i rizicima koje nosi neodogovrno ponašanje.

 


Konkurs za prijavu projekata mladih otvoren je do 15. avgusta 2013. godine, a prijave mogu slati neformalne ili formalne organizacije koje čine mladi do 30 godina starosti.

Prijava je veoma jednostavna. Potrebno je da u nekoliko koraka mladi predlože projekat koji žele da sprovedu u svojoj zajednici, potrude se da budu u najboljih 15, a Fondacija “Ana i Vlade Divac” će im pomoći da prijavljeni projekat realizuju.

Detaljnije informacije o konkursu i dodatna uputstva možete pronaći na sajtu stvarnovazno.org/zdravointernet

U okviru web platforme za omladinske konkurse „Stvarno važno“ do sada je podržano 37 omladinksih projekata uz podršku Instituta za održive zajednice (ISC), USAID-a, Balkanskog fonda za demokratiju, Hotela Hyatt Regency Beograd i mnogih drugih kompanija. Trenutno se realizuju inicijative koje su odabrane na prethodnom konkursu i koje na najbolji način pokazuju da mladi mogu uz našu podršku da realizuju ideje koje imaju veliki uticaj na njihove lokalne zajednice.