Fondacija Ana i Vlade Divac pokrenula je projekat Podsticanje nataliteta u Srbiji: Bebe u modi u opštini Vladičin Han, u cilju borbe protiv bele kuge i višedecenijskog smanjenja broja novorođene dece u Srbiji. Dogovoreno je da u fokusu prve faze ovog projekta bude jedna opština na jugu Srbije.

Podsticanje nataliteta u Srbiji - Bebe u modi
 
Motivisanje bračnih parova koji imaju jedno ili dvoje dece da dobiju drugo ili treće dete i time doprinesu povećanju broja dece i smanjenju višegodišnjeg problema pada nataliteta u Srbiji osnovna je ideja ovog projekta.
 
U Vladičinom Hanu će 18. novembra 2013. biti održan radni sastanak sa predstavnicima Opštine, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja radi utvrđivanja kriterijuma za selekcju porodica, a za 19. novembar planirano je javno potpisivanje memoranduma o saradnji sa Opštinom.
 
Fondacija Ana i Vlade Divac i Opština Vladičin Han će tokom 2014. godine održati 3 okrugla stola na temu smanjenja nataliteta i mogućim rešenjima ovog problema. Pored toga, dvanaest porodica koje budu dobile dete na jesen 2014. godine biće finansijski podržane mesečnom naknadom u periodu od dve godine. Ove porodice dobiće i mogućnost savetovanja od strane medicinske setre, koja će im pomagati savetima o pravilnoj nezi deteta, materinstvu i higijeni. Porodice će obilaziti i psiholog, a sve sa ciljem podrške zdravoj porodici i razvijanja podsticajnog okruženja za pravilan rast i razvoj dece.
 
Srbija se više od deceniju suočava sa drastičnim smanjenjem broja stanovnika. Od ukupno 165 opština u Srbiji, negativan prirodni priraštaj ima čak 158. U čak 42 opštine stopa negativnog prirodnog priraštaja je preko 10 promila. Najteža situacija je na tradicionalno osiromašenom jugu države, koji poslednjih godina prednjači na ovoj negativnoj skali.