Divac omladinski fondovi raspisali pozive za projekte neformalnih i formalnih grupa mladih

Projekat „Divac Omladinski Fondovi“ se sprovodi u pet opština u Srbiji: Vršac, Vlasotince, Vladičin Han, Kanjiža i Prijepolje.

Svakim opštinskim Divac Omladinskim Fondom upravlja deset članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa te opštine.

 

Ko može podneti predlog projekta Divac Omladinskom Fondu?

·         Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji opština koje su uključene u projekat;

Šta Divac Omladinski Fond podržava?

  • Do 20 projekata u svakoj opštini
  • Projekte vrednosti od 40.000 do 80.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanje, obrazovanja, aktivizma i volonterizma
  • Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
  • Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;
  • Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac Omladinskog Fonda.      

 

Šta Divac Omladinski Fondovi ne podržavaju?

  • Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
  • Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
  • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  • Honorare za realizatore projekta;

 

Kako podneti predlog projekta?

·         Zainteresovani mladi sve informacije mogu pronaći na sajtu www.stvarnovazno.org  

 

Šta nakon prijave predloga projekta?

Najkasnije do 15. marta 2014. ćete biti obavešteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora DOF-a. Na intervju je potrebno da dođu najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe. Intervjui će biti održani krajem marta 2014. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Divac Omladinskog Fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Divac Omladinski Fond će vas obavestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 1. aprila 2014. godine.

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 1. aprila do 30. juna 2014. godine.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti