Rang-lista škola za učešće u projektu JEDAN U MILION
 
Komisija sastavljena od predstavnika “Fondacije Ana i Vlade Divac” i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja završila je evaluaciju prijava pristiglih na poziv poslat svim školama na teritoriji Republike Srbije, posredstvom školskih uprava za učešće u projektu JEDAN U MILION i formirala
 
 

RANG LISTU PRIORITETNIH ŠKOLA

 
 
 
Na poziv poslat od strane Ministarstva  12. novembra 2013. za ulazak u proceduru odabira za učešće u ovom projektu pristiglo je ukupno 269 prijava od kojih je 241 imalo kompletnu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava bio je 30. novembar. 
Na osnovu dostavljene konkursne dokumentacije Komisija je vršila ocenjivanje prijava prema unapred utvrđenim kriterijumima i jedinstvenoj skali za bodovanje, i to:
 
  • trenutno stanje (max 50 poena);
  • pismo o namerama (max 25 poena);
  • hronologija dosadašnjeg razvoja (max 5 poena);
  • pisma preporuke (max 7 poena);
  • osvojene nagrade & priznanja (max 8 poena);
  • uključenost u razvoj lokalne zajednice (max 5 poena)
 
Rang lista prioritetnih škola, na kojoj se nalazi 14 škola koje su dobile 80 i više bodova, poslužice kao polazna osnova za dodeljivanje sredstava, osim u slučaju da se stanje na terenu ne poklapa sa prikazanim u prijavi. 
 
Formirano je dve liste škola: Rang lista prioritetnih škola i Rang lista sa školama drugog prioriteta. 
 
 
Rang lista prioritetnih škola

Rang lista prioritetnih škola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opremanje i obnavljanje škola biće vršeno u naredne dve godine na osnovu Rang liste prioritetnih škola, a u skladu sa dinamikom prikupljanja sredstava u okviru kampanje JEDAN U MILION.
 
Rang lista sa školama drugog prioriteta, na kojoj su škole kojima su potrebna manja ulaganja u školskom nameštaju, opremi i nastavnim sredstvima biće predstavljana kompanijama, ambasadama i lokalnim zajedicama kojima škole pripadaju, kako bi se tim putem pribavila sredstva za njihovu obnovu i opremanje. Na ovoj listi nalaze se ukupno 32 škole sa teritorije Republike Srbije.
 
Rang lista škola drugog prioriteta

Rang lista škola drugog prioriteta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škole sa ove rang liste dobiće sredstva za opremanje i obnovu ukoliko određeni individualni donator, kompanija, ambasada ili lokalna zajednica namenski za to opredele neophodna sredstva.
 
Pozivamo sve škole koje nisu na proritetnim listama da nastave da ulažu napore i mobilišu svoju lokalnu zajednicu, kompanije, roditelje i pojedince, kako bi  zajednički doprineli poboljšanju uslova za školovanje dece. Fondacija ostaje otvorena za svaku vrstu podrške i saradnju sa svim školama koje su uzele učešće u ovoj kampanji.
 
Dodatne informacije o broju bodova, procesu evaluacije i kampanji JEDAN U MILION, možete dobiti putem sajta www.milionsrba.com ili upitom na e-mail: [email protected]
 
 
Objavljena rang lista škola - Jedan u milion.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti