Konkurs "Bebe u modi" za dodelu pomoći porodicama koje očekuju drugo i/ili treće dete

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa opštinom Vladičin Han raspisuje konkurs Bebe u modi za dodelu mesečne materijalne pomoći, koja se dodeljuje u 24 jednake mesečne rate nakon rođenja deteta, za 24 porodice sa teritorije opštine Vladičin Han.

Na osnovu primljenih prijava i kriterijuma komisija će odabrati 24 porodice koje će primiti mesečnu pomoć u vrednosti od 5.800,00 dinara u periodu od 24 meseca, namenjenu za hranu, higijenu, lekove i pelene za bebe. Za porodice koje budu uključene u program podrške biće obezbeđene i posete medicinske sestre.

 

Konkurs je otvoren od 25. juna 2014. do 16. jula 2014. godine.

 

Na konkurs se mogu prijaviti porodice koje zadovoljavaju sledeće kriterijume:

 

 1. Porodice sa mestom prebivališta u opštini Vladičin Han (gradska i seoska domaćinstva),

 2. Porodice koje očekuju rođenje drugog i/ili trećeg deteta u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2014. godine.

 

Potrebno je da zainteresovane porodice dostave sledeću konkursnu dokumentaciju:

 1. Popunjen obrazac prijave  (Prijava se može preuzeti na šalteru broj 1. u Uslužnom centru opštine Vladičin Han, kao i putem interneta sa web sajta: www.fondacijadivac.org i www.vladicinhan.org.rs);
 2. Fotokopiju lične karte za sve punoletne članove domaćinstva;
 3. Uverenje lekara o trudnoći;
 4. Dokaz o broju dece u porodici - izvod iz matične knjige rođenih za prvo i/ili drugo dete;
 5. Dokaz o socijalnom statusu - potvrda o prihodima za poslednja tri meseca  ili potvrda Službe za zapošljavanje za nezaposlena lica/potvrda za poljoprivrednike;
 6. Uverenje Centra za socijalni rad po mestu stanovanja da:
 • majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev,
 • da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i
 • da majka nije lišenja roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Kako se prijaviti?

Pozivamo porodice koje zadovoljavaju kriterijume da se prijave tako što će popuniti prijavu i konkursnu dokumentaciju poslati u 2 (dva) primerka poštom.

 

Jedan primerak (original dokumentaciju) potrebno je dostaviti na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac:

Za konkurs Bebe u modi

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garasanina 53

11000 Beograd

 

Drugi primerak (fotokopiju dokumentacije) potrebno je dostaviti na adresu opštine Vladičin Han:

Za Konkurs Bebe u modi

Opština Vladičin Han

Svetosavska 1

17510 Vladičin Han

 

Za sve dodatne informacije molimo obratite se kontakt osobama:

Ivona Gvozdenović

Fondacija Ana i Vlade Divac

tel:  062 797 765

e-mail: [email protected]

 

Dejan Nikolić

kancelarija za LER, II sprat

opština Vladičin Han

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti