Rok za prijavu 25.2.2018.

Fondacija Ana i Vlade Divac od oktobra 2017. realizuje projekat "Podrška stanovništvu u zajednicama pogođenim izbegličkom krizom u Srbiji“  na teritoriji opština Šid, Preševo i Subotica uz podršku Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations).

Od marta 2018. godine, Fondacija će podržati realizaciju do 20 projekata koji unapređuju kvalitet života i rešavaju probleme lokalnog stanovništva u opštinama Šid, Preševo i Subotica, a posebno one projekte koji se realizuju u ruralnim sredinama, stvaraju prostor za zajedničke aktivnosti migranata i lokalnog stanovništva, u realizaciju uključuju veliki broj ljudi i koji stvaraju najveći benefit za lokalnu zajednicu u oblasti kulture, obrazovanja, zdravlja, sporta, bezbednosti, ekologije i dr. 

Kako bi neformalne grupe i organizacije lakše i bolje realizovale projekte, Fondacija traži Community Leader-e u Preševu i Subotici koji će od marta do avgusta pratiti realizaciju projekata, i u saradnji sa Fondacijom organizovati 1 okrugli sto, 1 medijsku posetu i 1 letnji festival solidarnosti.

Uslovi i rokovi

Angažovanje se obavlja na osnovu ugovora o volontiranju.

Fondacija Ana i Vlade Divac će Community Leaderima pokriti troškove volontiranja koji uključuju - džeparac, putovanja na sastanke na teritoriji opštine i u Beogradu i ishranu volontera.

Period volontiranja je od marta do avgusta 2018. gdodine.

Broj volontera/ki za teritoriju grada Subotice: 1

Broj volontera/ki za teritoriju opštine Preševo: 1

Za volontere/ke iz Preševa neophodno je znanje albanskog jezika. Za sve volontere/ke je poželjno da su aktivni vozači, s obzirom da će se deo projekata realizovati u selima na teritoriji njihove opštine.

Rok za prijavu je 25.2.2018. 

Sa kandidatima/kandidatkinjama koje uđu u najuži izbor biće organizovani online intervjui.

Detaljnu listu zadataka i formular za prijave možete pogledati ovde.