Rok: 7.12.2021.

Nova godina u znaku filantropije
Podržane akcije:
ID prijave Naziv akcije Naziv grada ili opštine
13 „Ruke složimo da uspehe množimo“ Smederevska Palanka
11 " NAUM Fest" Vršac
21 Novogodišnja humanitarna Evrovizija Ražanj
26 „ Knjiga po knjiga - nova biblioteka“ Paraćin
12 Novogodišnji bazar Beograd, Čukarica, Čukarička padina
18 Za lepši Irig Irig
3 Filantropija u muzici i slici Subotica
25 Naše malo nekome mnogo znači Kula
4 „Od ideje do realizacije“ - „Različiti, a isti“ Kraljevo
20 Humanitarni bazar “Naše malo nekom znači puno“ Bela Crkva
9 Da svako dete može da napreduje... Požarevac

 

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji - Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Catalyst Balkans, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja blisko sarađuje sa svim relevantinim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Koalicija za dobročinstvo uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizuje Projekat za unapređenje okvira za davanje i radi na razvoju filantropske infrastrukture, produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja.

Cilj ovog konkursa je podrška neformalnim grupama da organizuju filantropske akcije sa ciljem rešavanja nekog lokalnog problema (u školi, parku, mestu…).

Cilj projekta treba da bude promocija filantropije i povećanje broja građana i građanki koji bi učestvovao u akcijama davanja za opšte dobro. Rezultate istraživanja o stavovima javnog mnjenja o filantropiji možete pogledati na dobrocinitim.rs.

Šta ovaj konkurs nudi vama i gde se sprovodi?

Program nudi mogućnost neformalnim grupama da realizuju akcije prikupljanja sredstava, robe ili usluga koje će koristiti za rešavanje nekog problema koji zajednica ili škola prepoznaje, uz uključivanje volontera, a posebno učenika, studenata i mladih.

Mesto u kojem se realizuje akcija mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Ko može da se prijavi i do kada?

Na konkurs se mogu prijaviti neformalne grupe od najmanje troje punoletnih građanki i građana.

Konkurs ne podržava:

 • Projekte političkih partija;
 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • Projekte kojima nije primarni cilj prikupljanja sredstava, robe ili usluga i unapređenje kulture davanja;
 • Projekte koji nisu fokusirani na konkretnu lokalnu zajednicu;
 • Projekte koji su isključivo fokusirani na izradu web sajtova, mobilnih aplikacija, nabavke, i sl.

Konkurs je otvoren do 7. decembra 2021. godine u ponoć.

Listu podržanih projekata uvek možete pogledati na www.divac.com/nova_godina_u_znaku_filantropije.

 Koliki iznos podrške je moguće dobiti i do kada je moguće realizovati našu kampanju, ako ona bude odobrena?

Odobrene filantropske akcije se moraju realizovati u decembru 2021. godine, ali se prijem donacije od donatora koji se uključe u vase akcije (kompanije, građani) može realizovati do kraja januara 2021. godine.

Neformalni grupama za realizaciju aktivnosti može dobiti odobreno do 30.000 dinara. Projekat je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa međudržavnim ugovorom. Fondacija Ana i Vlade Divac će u skladu sa odobrenim budžetima vršiti plaćanja trećim stranama.

Ne postoji minimalni iznos koji neformalna grupa može da traži. 

Deo prijavnog formulara koji se odnosi na budžet je potrebno popuniti u dinarima. Sufinansiranje projekata nije potrebno. 

Fondacija Ana i Vlade Divac može odobriti i niži iznos sredstava od traženog i od aplikanta može zatražiti korekciju budžeta i aktivnosti.

Ukupan raspoloživi fond za sve projekte po ovom pozivu iznosi 300.000 dinara.

Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkursa i raspiše novi konkurs, kao i da poveća ukupan raspoloživi iznos u slučaju velikog interesovanja i potreba.

Na koji način možemo da se prijavimo na konkurs?

Za učešće na konkursu neophodno je da neformalna grupa popuni Prijavni formular koji mogu preuzeti na www.divac.com/nova_godina_u_znaku_filantropije i pošalju ga isključivo elektronski, tako što će popuniti online formu ovde.

Prijave na konkurs koje budu podnete na drugi način neće biti uzete u razmatranje.

Koji su kriterijumi za odabir projekata i kako će teći proces selekcije?

Fondacija Ana i Vlade Divac će, zajedno sa partnerima iz Koalicije za dobročinstvo i drugih partnerskih organizacija, formirati selekcionu komisiju od minimum 3 člana/članice koji će 8. decembra 2021. godine oceniti sve projekte koji su stigli u predviđenom roku na način predviđen ovim pozivom.

Selekciona komisija ima pravo da od aplikanata zahteva dodatna dokumenta i pojašnjenja u vezi sa njihovim predlogom projekta.

Kriterijumi po kojim će selekciona komisija ocenjivati kampanje koji zadovoljavaju osnovne tehničke uslove su:

Kriterijum

Bodovi

(maksimum)

Uključivanje lokalne zajednice u kampanju (građani i građanke, učenici, studenti pravna lica, mediji, lokalna samouprava)

35

Opravdanost predloženog budžeta

30

Benefit za lokalnu zajednicu/školu

35

Ukupno

100

Selekciona komisija može podržati projekte koji imaju više od 80 bodova.

Vremenski okvir konkursa i realizacije kampanje je sledeći:

Faza

Datum/period

Prijem projekata

Do 7.12.2021.

Selekcija projekata

8.12.2021.*

Rezultati selekcije

9.12.2021.

Realizacija akcija

Do kraja deembra 2021. godine

Rok za finalno izveštavanje

20.1.2022.

*označava očekivane datume, u zavisnosti od broja prijava.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na www.divac.com/nova_godina_u_znaku_filantropije.

Koje izveštaje treba da pošaljemo tokom/nakon realizacije projekata?

Fondacija Ana i Vlade Divac će vršiti monitoring realizacije projekta i pružati podršku tokom realizacije.

Predstavnici i predstavnice podržanih neformalnih grupa treba blagovremeno da obaveštavaju fondaciju o aktivnostima i šalju fotografije.

Svi promotivni materijali koji budu štampani moraju prvo biti odobreni od strane Fondacije Ana i Vlade Divac i donatora.

Fondacija Ana i Vlade Divac će u skladu sa odobrenim budžetom vršiti plaćanja ka trećim stranama (dobavljačima).

Organizacije će biti u obavezi da budu u čestoj komunikaciji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i da pošalju kratak narativni izveštaj do 20.1.2022. zajedno sa fotografijama.

 1. Koji troškovi su prihvatljivi?

 Troškovi koji su prihvatljivi:

 • Troškovi materijala (roba i usluga) neophodnih za realizaciju projekata 
 • Troškovi lokalnog prevoza
 • Troškovi osveženja i prostora 
 • Troškovi štampe
 • Troškovi usluga koje su obrazložene projektnim aktivnostima, npr. iznajmljivanje ozvučenja
 • Troškovi komunikacija

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 • Troškovi carine
 • Kamate
 • Kazne
 • Troškovi nastali van perioda realizacije projekte
 • Kupovina zemljišta i stambenih objekata
 • Nabavka polovne opreme i nebezbedne opreme
 • Pokrivanje gubitaka
 • Troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora finanasiranja
 • Kredit ili pozajmice trećim licima
 • Troškovi lizinga
 • Kupovina tehnike poput desktop računara, laptopova, tableta, video kamera, foto aparata, mobilnih telefona i sl. tehnike

Kome mogu da se obratim za dodatne informacije?

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da pošaljete e-mail na [email protected]

Istraživanja o filantropiji pronađite na www.dobrocinitim.rs

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti