Cilj konkursa je pomoć naporima zajednice i građanskoj solidarnosti za vreme krize u Srbiji izazvane korona virusom.

Solidarnost pre svega

Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda (SAD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) otvara treći krug konkursa „Solidarnost pre svega“ koji ima za cilj da doprinese naporima zajednice i građanskoj solidarnosti za vreme krize u Srbiji izazvane korona virusom.

Kao odgovor na napore velikog broja udruženja, kao i medija da solidarno odgovore na novonastalu situaciju, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati inicijative u odogovoru na produženo trajanje krize izazvane korona virusom.

Inicijative koje su podržane u prvom i drugom krugu konkursa možete videti na linku 1 i linku 2.

Oblasti podrške:

 • Aktivizam i zaštita zdravlja
 • Socijalno - psihološka podrška
 • Informisanje i edukacija
 • Aktivnosti u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva

 

*Projekti sa čisto humanitarnim aktivnostima, kao što je na primer dodela paketa pomoći, neće biti podržani kroz ovaj projekat pošto su podržani kroz druge projekte koje realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac. Za više informacija pogledati na sajtu fondacije.

 

Ko može da se prijavi i do kada?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja građana, udruženja u kulturi, fondacije i mediji okupljeni oko zajedničke ideje da pomognu građanima u suočavanju sa kriznom situacijom.

Konkurs je otvoren do 19. aprila 2021. godine do 16 časova.

 

Koliki iznos podrške je moguće dobiti i do kada je moguće realizovati naš projekat, ako on bude odobren?

 

Odobreni projekti se mogu realizovati do 15. oktobra 2021. godine.

Udruženja, fondacije i mediji za realizaciju projekta mogu dobiti do 250.000 dinara.  

Ne postoji minimalni iznos koji udruženja ili mediji mogu da traže. Sufinansiranje projekata nije potrebno.

Ukupan raspoloživi fond iznosi 3.750.000 dinara. Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkurs i raspiše novi konkurs.

 

Kakve projekte podržavamo?

 • Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe u ovom trenutku, imaju širok uticaj na zajednicu i pomažu građanima, prvenstveno najugroženijim,  da se odgovorno i solidarno suoče sa krizom
 • Projekte koji promovišu solidarnost, podstiču druge da se aktivno uključe u pomoć zajednici u kojoj žive
 • Projekte koji se mogu realizovati 15. oktobra 2021. godine, nakon čega su aplikanti u obavezni da dostave kompletan narativni i finansijski izveštaj

Spisak podržanih projekata u prvom i drugom ciklusu možete pogledati na linku 1 i linku 2.

Udruženja i mediji koji su podržani u prethodnim ciklusima konkursa mogu se ponovo prijaviti sa novom ili sa nastavkom prethodne inicijative.

 

Pored novčane podrške realizaciji inicijativa, dobijene organizacije će dobiti podršku za povećanje vidljivosti i prikupljanje sredstava, u vidu dva treninga na temu korišćenja društvenih mreža i crowdfundinga. Termini onlajn treninga će biti naknadno objavljeni, a sve podržane organizacije su u obavezi da prisustvuju treninzima.

 

Kakve projekte ne podržavamo?

 • Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija
 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

 

Koji troškovi su prihvatljivi?

 • Troškovi opreme i materijala neophodnih za realizaciju projekata
 • Troškovi komunikacija
 • Troškovi prevoza
 • Troškovi osveženja
 • Troškovi štampe
 • Troškovi ljudskih resursa u maksimalnom iznosu do 50% od vrednosti ukupnog budžeta
 • Troškovi knjigovodstva
 • Troškovi komunalija i električne energije
 • Bankarske provizije i troškovi održavanja tekućeg računa
 • Troškovi hostinga i zakupa domena
 • Troškovi usluga koje su obrazložene projektnim aktivnostima

 

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 • Troškovi carine
 • Kamate
 • Kazne
 • Troškovi nastali van perioda realizacije projekte
 • Kupovina zemljišta i stambenih objekata
 • Nabavka polovne opreme
 • Pokrivanje gubitaka
 • Troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora finanasiranja
 • Kredit ili pozajmice trećim licima
 • Troškovi lizinga

 

Evaluacija projekata:

Nakon završetka konkursa, evaluacioni odbor će u na osnovu zadatih kriterijuma i podataka sa terena odabrati projekte koji će biti finansirani.

 

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovani mogu popuniti formular predloga projekta koju mogu preuzeti na ovom linku i poslati popunjavanjem forme na ovom linku do 19. aprila 2021. godine u 16 časova.  Za više informacija možete pisati na mejl [email protected]

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti