Sprovođenje mera zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa u Beogradu

Cilj projekta je podrška inkluzivnom zapošljavanju sa akcentom na Rome, približavanje tržištu rada i stvaranje boljih uslova života za ugrožene
porodice. Predviđeno je da se u Beogradu zaposli 30 osoba, obezbede stručne obuke i sticanje kvalifikacija za još 30 osoba, kao i da se podrži 5 preduzetnika. Širom Beograda su pontecijalnim kandidatima predstavljene prilike za besplatne stručne obuke, praksu u kompanijama i zapošljavanje uz pomoć pri popunjavanju prijava. Stručne prakse u kompanijama biće plaćene, a organizuju se u saradnji sa poslodavcima koji imaju potrebe za zapošljavanjem kadrova.

Projekat predviđa implementaciju aktivnih mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i povratnica po sporazumuo readmisiji i drugih marginalizovanih grupa:
1) mera stručnih obuka i sticanje kvalifikacija za profile potrebne na tržištu rada,
2) mere stručnih obuka za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, i
3) podršku razvoju preduzetništva za pripadnike Romske nacionalne zajednice i
druge marginalizovane grupe.

 

BESPLATNE STRUČNE OBUKE


Svi zainteresovani koje imaju teškoće u pronalaženju zaposlenja mogu da se prijave na obuke i dobiju sertifikate koji će im omogućiti lakše zaposlenje, bolje uslove rada i veću platu. Nudimo besplatne stručne obuke za različita zanimanja sa kojima je lakše doći do posla, obuke za različite zanate, rukovanje građevinskim mašinama, delatnosti kao što su nega lepote i druge. Svi polaznici će imati i džeparac tokom obuke, koje u proseku traju tri meseca, i po završetku dobitisertifikate za zapošljavanjei bolje uslove rada.

 

STRUČNA PRAKSA I ZAPOŠLJAVANJE


Poslodavci iz sektora trgovine, transporta, građevinarstva i drugih oblasti, aktivno traže radnike. Zainteresovanim kandidatima pomažemo da nađu posao koji im odgovara u ozbiljnoj kompaniji, da prođu plaćenu obuku i dobiju prilku za stalno zaposlenje. Kandidatima koje poslodavci odluče da zaposle će biti ponuđena tri meseca plaćene stručne prakse, a svima koji se dobro pokažu na stručnoj obuci/praksi se nudi posao za stalno, ugovor o radu i korektne plate.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 30.04.2021. putem sledećeg LINKA 

Zainteresovani poslodavci koji žele da se uključe u program podrške mogu da pošalju zahtev do 01.06.2021. putem sledećeg LINKA

„Sprovođenje mera zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa u Beogradu“ realizujemo u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji - GIZ InR koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH www.ukljucise.org u saradnji sa Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti