Izgradnja kapaciteta NVO za obezbeđivanje prava na formalno obrazovanje migranata/izbeglica

Na radionici održanoj 9. i 10. februara jedna od tema o kojoj su učesnici diskutovali bio je minimalni set informacija koje je moguće prikupiti tokom svakodnevnih aktivnosti u kampu, a koje mogu da pomognu u pravovremenom reagovanju na propuste u ostvarivanju prava na obrazovanje.

Učesnici su izdvojili oblasti/pitanja od značaja koja su važna i moguće ih je prikupljati redovno od dece i roditelja. U skladu sa dogovorom sa radionice, dole naveden predlog se šalje svim članicama mreže na komentare i nakon konačne verzije, uz saglasnost koordinatora mreže, predlog seta indikatora bi se poslao kao preporuka svim NVO aktivnim u centrima.

Predlog je da osobe koje u centrima rade sa decom i porodicama u okviru neformalnih edukativnih aktivnosti ili zaštite dečijih prava na nedeljnom nivou ili prema potrebi sa decom i roditeljima razgovaraju o dole navedenim pitanjima. Ako odgovori ukazuju na to da je potrebna intervencija, organizacija bi trebalo da o tome obavesti školsku upravu i mentora (na kraju dokumenta su kontakti mentora pri školskim upravama).

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti