Povodom Međunarodnog dana žena, najavljen je "Projekat rodne ravnopravnosti u Srbiji" koji ćemo realizovati sa Fondacijom Centar za demokratiju pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju (projekat Nemačkog Maršalovog fonda) i Ambasade Kraljevine Norveške.

FOTO: pixabaycom_nastya_gepp.jpg

FOTO: pixabaycom_nastya_gepp.jpg

Beograd, 8. mart 2020. -  Međunarodni dan žena obeležava se od 1911. godine, a Ujedinjene nacije su 1975. godine ovaj datum zvanično ustanovile kao Međunarodni dan žena. Ovaj praznik slavi borbu za prava žena, sva izborena prava i ona koja tek treba da budu ostvarena. Rodna ravnopravost je garantovana Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine, a naša zemlja je potpisnica Konvencije UN o političkim pravima žena. Iako je borba za ženska prava i rodnu ravnopravnost bila duga i danas u većini zemalja žene imaju mnogo veća prava, ravnopravnost nije postignuta u potpunosti.

Prema Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2019. godinu, najveći broj pritužbi Povereniku za ravnopravnost Republike Srbije odnosi se na rodnu diskriminaciju.

Izveštaji Poverenika pokazuju da su na drugom mestu po broju pritužbi one koje se odnose na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, dok su u periodu od 2014. do 2018. godine žalbe iz oblasti rada i zapošljavanja uglavnom podnosile žene (57,3%).

Razlozi zbog kojih žene najčešće navode rodnu komponentu kao osnovu diskriminacije u zapošljavanju i na poslu su postavljanje na niže radne pozicije, otkaz ugovora o radu nakon povratka sa porodiljskog odsustva ili odsustvo s posla zbog brige o deci, godine starosti.

Projekat rodne ravnopravnosti u Srbiji u ovoj godini realizovaće Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju, a pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju (projekat Nemačkog Maršalovog fonda) i Ambasade Kraljevine Norveške.

U narednih 12 meseci projekat će obuhvatiti niz aktivnosti kroz javnu kampanju i obuke, koji će doprineti informisanju i edukaciji medija, organizacija civilnog društva, preduzeća i predstavnika lokalne samouprave o pitanjima položaja žena.  Prvo će biti sprovedena studija - uporedna analiza lokalnog akcionog plana za zapošljavanje i lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u 9 odabranih opština iz tri okruga (Zlatiborski, Pčinjski i Južnobački okrug).

Nalazi će biti predstavljeni predstavnicima opština kako bi dali svoje komenatre, zajedno sa tehničkom podrškom koja će se nuditi svim opštinama kao bi se pristupilo rešavanju nedostataka u Lokalnim akcionim planovima i u skladu sa preporukama.

Očekuje se da tokom uključivanje u projekat 45 predstavnika lokalnih samouprava, 15 lokalnih organizacija civilnog društva, 30 predstavnika medija i 240 predstavnika preduzeća.

U okviru projekta u decembru 2020. biće organizovana Nacionalna konferencija na kojoj će biti predstavljeni nalazi studije i preporuke koja će u Beogradu okupiti više od 100 učesnika.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti