I - POZIV

Ovo je zatvoren Poziv za podnošenje predloga projekata za učesnike Programa izgradnje kapaciteta u okviru projekta WB&T for EmploYouth. Organizacije koje su prošle prvi krug selekcije i koje su uspešno završile program jačanja kapaciteta mogu da se prijave na ovaj konkurs. Spisak organizacija možete pogledati: OVDE

II - INFORMACIJE o MREŽI

Zajedničko za zemlje Zapadnog Balkana i Turske jeste da su kandidati za članstvo u EU, dok ih sa druge strane odlikuje nizak procenat uključivanja mladih u važne procese donošenja odluka u zajednici i činjenica da trenutne javne politike ne podstiču njihovo učešće. Upravo iz tih razloga 2016. godine osnovana je Mreža Omladinskog HUB-a Zapadnog Balkana i Turske kako bi se osiguralo veće učešće mladih u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Danas mreža okuplja 20 omladinskih organizacija angažovanih u praćenju politika i zagovaranju rešenja u oblasti političke, ekonomske i socijalne inkluzije mladih, sa posebnim fokusom na zapošljavanje mladih iz osetljivih grupa. Mreža Omladinski HUB je koordinisana od strane pet organizacija za mlade iz ovih zemalja: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), NVO Prima (Crna Gora), Savez Mladih - Kruševo (Severna Makedonija), Partners Albania - Centar za upravljanje promenama i razvojem (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska), dok je finansijski podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Cilj projekta WB&T FOR EMPLOYOUTH je da doprinese jačanju regionalne saradnje, participativne demokratije i podrži procese približavanja Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske EU u oblasti zapošljavanja mladih, sa fokusom na:

  • Stvaranje rešenja zasnovanih na informacijama i praksi na lokalu a u cilju poboljšanja politike zapošljavanja mladih koji nisu u sistemu obrazovanja i koji nisu zaposleni (NEET);
  • Povećati kapacitet organizacija civilnog društva da pilotiraju i promovišu inovativna rešenja za bolje zapošljavanje mladih iz NEET kategorije;
  • Povećati angažman i uticaj organizacija civilnog društva u podizanju svesti javnosti o zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa.

Implementaciju projekta ekspertski su podržali po zemljama: Srbija - Ministartsvo omladine i sporta, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije; Crna Gora -   Ministartsvo sporta crne Gore - Direktorat za mlade, Privredna komora Crne Gore; Albanija - Nacionalna služba za zapošljavanje; Severna Makedonija - Agencija za mlade i sport, Opština Gazi Baba; Turska -  Inicijativa za zapošljavanje žena i položaj žene na tržištu rada - KEIG.

 

Kontakt nacionalnih HUB organizacija - za dodatne informacije o programu:

Albanija

Partners Albania - Centar za upravljanje promenama i razvojem

[email protected]

Crna Gora

NVO Prima

[email protected]

Severna Makedonija

Savez mladih - Kruševo

[email protected]

Srbija

Fondacija Ana i Vlade Divac

[email protected]

Turska

Fondacija zajednice volontera (TOG)

[email protected]

 

III - DRUGI KRUG POZIVA ZA ODABRANE ORGANIZACIJE

Pozivamo organizacije koje su uspešno prošle kroz prvi krug selekcije i učestvovovale na programu jačanja kapaciteta da se prijave za finansijsku podršku.

Program izgradnje kapaciteta i finansijska podrška realizovaće se kroz dva glavna koraka:

1. KORAK: Pisanje predloga projekata, selekcija i odabir projekata, potpisivanje ugovora

Poziv za finansijsku i mentorsku podršku organizacijama biće ograničen i limitiran samo za odabrane organizacija (izabranih u 1. KORAKU). Najmanje 50 organizacija biće odabrano od strane selekcione komisije za finansijsku i mentorsku podršku njihovim projektima koji imaju za cilj osnaživanje mladih iz NEET kategorije i pilotiranje inovativnih rešenja za zapošljavanje i unapređivanje zapošljivosti mladih.

Finansijska podrška - Tražena finansijska podrška u okviru ovog poziva za podnošenje projekata mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

 -LOT 1: Maksimalni iznos projekta do 5.000 evra - OCD sa godišnjim prometom manjim od 15.000 evra.

-LOT 2 Maksimalni iznos projekta do 10.000 evra - OCD sa godišnjim prometom većim od 15.000 evra.

Proces selekcije projekata, potpisivanje ugovora i početak sprovođenja projekata planirani su od marta 2022. godine. Implementacija projekata treba da se završi u martu 2023. godine. U okviru ove finansijske podrške biće podržano najmanje 50 projekata, 10 projekata u svakoj zemlji (Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Turska). Maksimalno trajanje finansijske podrške je 12 meseci.

 2. KORAK: Realizacija lokalnih projekata i mentorska podrška

Tokom jednogodišnjih projekata, osim finansijske podrške, organizacijama će biti na raspolaganju mentorska podrška u vezi sa operativnim i finansijskim upravljanjem projektima, kao i u sprovođenju aktivnosti, posebno za dizajniranje i sprovođenje lokalnih promotivnih aktivnosti. Mentorska podrška obuhvatiće redovne mesečne sastanke sa predstavnicima nacionalnih hub organizacija u svakoj zemlji (Fondacija Ana i Vlade Divac za Srbiju) i godišnji sastanak Mreže na nacionalnom nivou.

Izabrane organizacije, koje su uključene u program jačanja kapaciteta i finansijsku podršku, postaće nove članice Mreže Omladinski HUB Zapadnog Balkana i Turske i biće uključene u njene aktivnosti: učestvovanje u godišnjim konsultativnim debatama na kojima se formuliše zagovaračke aktivnosti mreže; učestvovanje u obukama za lokalne medije i svim događajima koji će se sprovoditi na lokalnom, načioanlnom i regionalnom nivou.

IV - PROCEDURA APLICIRANJA

  • Poziv je otvoren za organizacija koje su prošle prvi krug selekcije;
  • Zainteresovane organizacije se pozivaju da se prijave popunjavanjem prijavnih folmurala u skladu sa Vodičem za prijavu (prijavne folmurale i vodič preuzmite u nastavku vesti)
  • Rok za podnošenje prijava je 24. decembar 2021. godine
  • Pitanja mogu biti poslata e-poštom najkasnije do 17. decembra 2021. nacionalnim koordinatorima (Za Srbiju kontaktira se Fondacija Ana i Vlade Divac, bojana.jevtović@divac.com).

APLICIRAJ OVDE - PRIJAVNI FORMULAR

Selekcija organizacija biće transparetna i zasnovan na informacijama navedenim u prijavnom obrascu.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti