Fondacija Ana i Vlade Divac predstavila Indeks učešća mladih – jedinstveni alat za merenje nivoa učešća mladih u procesima donošenja odluka
Fondacija Ana i Vlade Divac predstavila Indeks učešća mladih – jedinstveni alat za merenje nivoa učešća mladih u procesima donošenja odluka

Danas je u okviru konferencije EU4YOUTH Days 2022 održan online panel "Knowledge Sharing Event" u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac.

Tema online panela bio je Indeks participacije mladih (IPI) koji Fondacija Ana i Vlade Divac objavljuje poslednjih pet godina u okviru projekta " WB&T for EmploYouth - Podrška zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj". Indeks je razvila Mreža omladinskih organizacija Zapadnog Balkana i Turske 2016. godine. Mreža je uspostavljena kroz projekat Youth Banks Hub za Zapadni Balkan i Tursku, kojim koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac iz Srbije i realizovana u saradnji sa partnerima Albanija za promene i razvoj iz Albanije, Savezom mladih - Kruševo iz Severne Makedonije, NVO Prima iz Crne Gore i Fondacijom volontera zajednice iz Turske.

IPI predstavlja konkretan alat koji mogu da koriste javne vlasti i organizacije civilnog društva da sistematski identifikuju i adresiraju najhitnije izazove u vezi sa participacijom mladih u nekoliko osnovnih sfera. Sastoji se od 22 indikatora političkog, ekonomskog i društvenog učešća i pokriva period od 2016. do 2020. godine sa podacima, prikupljenim u pet zemalja.. Zahvaljujući Indeksu moguće je dobiti ranije nedostupne podatke koji se odnose na učešće mladih u nekim oblastima, kao na primer o mladima u zatvorima i onima koji primaju finansijsku podršku u okviru sistema socijalne zaštite.

Nedovoljna uključenost mladih izražena je u svim sferama života, ali najizraženija je u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi i najviše pogađa mlade iz najosetljivijih kategorija. IPI pokazuje i da najviše izostaju podaci o socijalnoj sferi što otežava kreiranje kvalitetnih mera podrške najugroženijim grupama mladih.

Ova inovativna baza podataka pruža uvid u mogućnosti mladih ljudi da budu aktivni učesnici društvenih procesa i obuhvata njihovu uključenost u donošenje odluka, pristup tržištu rada i njihovo celokupno angažovanje u društvenom životu.

Evropska godina mladih 2022. naglašava važnost mladih u izgradnji bolje, zelenije, inkluzivnije i digitalnije budućnosti. U saradnji sa partnerima sa Zapadnog Balkana, EU ulaže u mlade kroz različite programe, uključujući obrazovanje i stručno osposobljavanje, preduzetništvo, kulturu, istraživanje, inkluziju, saradnju, građanski aktivizam i različite programe razmene za učenje i lični razvoj.

https://www.eu4youthdays.eu/sharing-space

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti