PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA O NEZAPOSLENOSTI I RIZIKU OD SIROMAŠTVA KOD MLADIH U SRBIJI
15. nov 2017.

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA O NEZAPOSLENOSTI I RIZIKU OD SIROMAŠTVA KOD MLADIH U SRBIJI

Okrugli sto Fondacije Divac, Beograd, 15. novembar, UK Parobrod

Okrugli sto: Prekogranična saradnja Makedonije i Srbije
14. nov 2017.

Okrugli sto: Prekogranična saradnja Makedonije i Srbije

Niš, 14.11.2017. održan je Okrugli sto sa temom prekogranične saradnje Makedonije i Srbije u oblasti zaštite ljudskih prava migranata. Dvadeset  organizacija civilnog društva iz Makedonije i Srbije nastavljaju dijalog o zaštiti ljudskih prava migranata, sa naglaskom na ...

Svečano otvoreno renovirano igralište vrtića "Neven" u Pirotu
13. nov 2017.
Okrugli sto: Slučajevi rodno zasnovanog nasilja u migrantskoj populaciji
13. nov 2017.

Okrugli sto: Slučajevi rodno zasnovanog nasilja u migrantskoj populaciji

Niš, 13. novembar 2017. Porodično nasilje, rodno zasnovano nasilje, nasilje prema partneru i zanemarivanje dece su situacije  u kojima sveobuhvatan pristup i zajednički rad svih relevantnih učesnika - Ministartva rada, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo ...

Pomoć za dve porodice u valjevskom kraju
19. okt 2017.
Predstavljanje preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata
19. okt 2017.

Predstavljanje preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata

Beograd, 19. oktobar. U Beogradu smo zajedno sa Helsinkškim odborom za ljudska prava iz Makedonije, ASB - Arbeiter-Samariter-Bund i Novosadskim humanitarnim centrom predstavili preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju ...

Dodela prehrambenih paketa najugroženijim samohranim roditeljima sa teritorije grada Beograda
10. okt 2017.
Sastanak sa Srpskim filantropskim forumom i kompanijama
07. okt 2017.

Sastanak sa Srpskim filantropskim forumom i kompanijama

U Beogradu je u petak, 06. oktobra 2017. godine centru održan konsultativni sastanak i prva prezentacija Srpskog filantropskog foruma „Moć zajedničkog ulaganja u opšte dobro“ sa predstavnicima poslovnog sektora. U narednim mesecima forum će voditi aktivne razgovore sa različitim ...

Konferencija "Solidarnost u vreme krize"
26. sep 2017.

Konferencija "Solidarnost u vreme krize"

Na konferenciji Fondacije Divac "Solidarnost u vreme krize" predstavljeni su rezultati projekta "Slavimo solidarnost" koju je Fondacija sprovodila u saradnji sa organizacijama iz pet zemalja – Mađarskom, Poljskom, Bugarskom, Albanijom i Makedonijom, a uz podršku EU Programa "Evropa za građane ...