O projektu

Fondacija Ana i Vlade Divac pokrenula je 2010. godine u saradnji sa Eurobank zajednički projekat sa ciljem prikupljanja sredstava za obnovu dečjih igrališta širom Srbije. Humanitarna MasterCard kartica koja je tom prilikom lansirana pruža mogućnost građanima da podrže obnovu dečjih igrališta, jer prilikom, svake transakcije kreditnom karticom Veliko srce, Eurobank donira Fondaciji 1%  od vrednosti transakcije za projekat Veliko srce.

Rezultati

Za 5 godina trajanja projekta, zahvaljujući više od 220.000 korisnika kartice Veliko srce, obnovljeno  je više od 40 igrališta u dečjim vrtićima i školama širom Srbije a više od 8000 dece dobilo je bolje uslove za kvalitetno odrastanje i razvoj. U okviru istog projekta, realizovana je i akcija Jedno dete - jedna knjiga u okviru koje je podeljeno 8000 knjiga gradskim bibliotekama i vrtićima širom Srbije.

0

korisnika kartice Veliko srce

0

obnovljeno igrališta u dečjim vrtićima i školama

0

dece dobilo je bolje uslove za kvalitetno odrastanje i razvoj

0

knjiga gradskim bibliotekama i vrtićima