Predstavljanje rezultata drugog istraživanja o stavovima građana prema izbeglicama i migrantima

Predstavljanje rezultata drugog istraživanja o stavovima građana prema izbeglicama i migrantima

GRAĐANI SRBIJE NASTAVLJAJU DA SAOSEĆAJU SA IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Beograd, 9. februar, 2017 - Prema rezultatima drugog istraživanja o stavovima građana Srbije prema evropskim migracijama i izbegličkoj krizi, 47 odsto građana ima pozitivan stav prema izbeglicama i migrantima, 34 odsto njih negativan, dok je 18,5 odsto građana neutralno.

„U proteklih šest meseci, između prvog i drugog istraživanja, veliki procenat ispitanika je imao direktan kontakt sa izbeglicama i migrantima. To objašnjava manji broj neopredeljenih u stavovima, i malo veći broj onih koji sada imaju negativan stav prema izbeglicama i migrantima. Ipak, preko 90 odsto ispitanika u opštinama na jugu Srbije i dalje ima pozitivan stav prema izbeglicama i migrantima, “ rekao je Miloš Živković, koordinator projekta u Fondaciji Ana i Vlade Divac.

 

 

Drugo istraživanje je sprovedeno tokom decembra 2016. godine u Beogradu i sedam opština najviše pogođenih izbegličkom krizom (Subotica, Šid, Lajkovac, Sjenica, Tutin, Preševo, Dimitrovgrad) u okviru projekta „Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

„Velika većina ispitanika smatra da je Srbija bolje prihvatila izbeglice i migrante u odnosu na druge zemlje sa Balkanske rute, “ rekao je Marko Lazović, direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja ProPozitiv.

Za više informacija, kontaktirajte Anicu Divac, predstavnika za medije Fondacije Ana i Vlade Divac, na anica.divac@divac.com,  +381 60 310 33 56. Celokupno istraživanje možete preuzeti na sajtu www.divac.com.

Tagovi