U četvrtak, 7. marta 2019. godine, održana je druga sednica Saveta za filantropiju kojom je predsedavala predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Na sednici su formirane tri radne grupe i radno telo koje će se, u narednom periodu, baviti poboljšanjem zakonodavnog okvira, ali i filantropske prakse u različitim oblastima društva.

Radna grupa za unapređenje zakonskog okvira za doniranje viška hrane kao zadatak ima da razmotri i analizira zakone u ovoj oblasti i da doprinese rešavanju pitanja hrane koja je pred istekom roka upotrebe i viškove hrane koji nastaju u pripremi gotovih obroka. Imajući u vidu da naši zakoni ne predviđaju poreske olakšice za donatore koji poklanjaju višak hrane, ova radna grupa će razmotriti i moguće izmene poreskih propisa kojim bi se donatori hrane oslobodili plaćanja PDV-a.

Zadatak Radne grupe za unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za davanje za opšte dobro od strane pravnih lica i unapređenje postojećih zakonskih mehanizama jeste da učestvuje u spovođenju kost-benefit analiza, te na osnovu dobijenih rezultata predloži unapređenje zakonskog i fiskalnog okvira koji bi obezbedio veće podsticaje i povoljnije okruženje za davanja u robi i uslugama za pravna lica. Ova radna grupa biće fokusirana na PDV na donacije u robi i uslugama, izradu priručnika za korišćenje mehanizama za poreska umanjenja za davanja u opštekorisne svrhe za pravna lica i analizu i razmatranje mogućnosti za podizanje neoporezivog iznosa za stipendije učenika i studenata.

Radna grupa za stvaranje stimulativnog okruženja za davanja pojedinaca ima zadatak da analizira trenutni zakonodavni okvir i predloži izmene koje bi stvorile podsticajno okruženje za davanje pojedinaca.

Na sednici je formirano i Radno telo za definisanje kriterijuma za oslobađanje pojedinačnih donacija od PDV-a koje treba da definiše kriterijume i načine za oslobađanje pojedinačnih donacija od PDV-a.

U radne grupe uključeni su predstavnici i predstavnice institucija, kompanija i organizacija civilnog društva.

Predstavnici i predstavnice Koalicije za dobročinstvo predstavili su ključne rezultate Istraživanja o davanjima iz dijaspore, kao i Istraživanja o stavovima javnog mnenja o filantropiju u Srbiji.  Takođe, članovi i članice Saveta za filantropiju upoznati su sa preliminarnim rezultatima nalaza o davanjima i stanju dobročinstva u 2018. godini koje će početkom aprila predstaviti Catalyst Balkans. Sva istraživanja, sprovedena su u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koje sprovodi Koalicija za dobročinstvo uz finansijsku podršku USAID-a.

Pored predstavnika institucija, članovi Saveta su i predstavnici neprofitnih organizacija iz Koalicije za dobročinstvo: Fondacija Ana i Vlade Divac (Ana Koeshall), Trag fondacija (Biljana Dakić Đorđević), Catalyst Balkans (Aleksandra Vesić), Srpski filantropski forum (Suzana Đorđević), Smart kolektiv (Neven Marinović), Forum za odgovorno poslovanje (Dejan Turk), kao i Fond B92 (Veran Matić).

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti