Predstavljanje projekta "JEDNAKI - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih"

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac počeo je sa realizacijom novog projekta „JEDNAKI - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ koji se bavi poboljšanjem usklađivanja radnog i porodičnog života." Projekat će se u narednih 18 meseci sprovoditi, uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020).“


Medijima se obratila prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku koja je istakla da projekat ,,JEDNAKI - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih” predstavlja još jednu u nizu aktivnosti na putu stvaranja zdrave radne atmosfere, uspešnije i konkurentnije privrede, ali i povećanja broja zadovoljnih roditelja, što sve treba da dovede i do značajnijih rezultata i popravljanja parametara populacione dinamike. ,,U 2019. godini rođeno oko 340 beba više u odnosu na 2018. godinu, što govori da mere populacione politike polako počinju da daju početne rezultate. Želela bih da se zahvalim Delegaciji Evropske unije u Srbiji koja je prepoznala značaj i pružila finansijsku podršku projektu ,,JEDNAKI - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih”, i da izrazim uverenje da ćemo u saradnji sa našim partnerima Fondacijom Ana i Vlade Divac napraviti korak bliže ka stvaranju takvog ambijenta u Srbiji koji će biti naklonjen zaposlenim parovima da se lakše odluče na roditeljstvo, a roditeljima da se odluče na proširenje porodice. Želimo prosperitetnu Srbiju profesionalno ostvarenih majki i očeva, sposobnih, zadovoljnih i zdravih ljudi koji će pored poslovnih obaveza imati dovoljno vremena da se aktivno posvete odrastanju svoje dece,” navela je ministarka.


Cilj projekta "JEDNAKI - Ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“ je jačanje partnerskog odnosa između zaposlenih i poslodavaca, kao i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom na žene. Pokrenuli smo projekat imajući u vidu da u Srbiji i dalje postoji neravnopravnost između polova, kao i stereotipi kada je u pitanju uloga žene u porodičnom životu. 
,,Imamo zadovoljstvo da realizujemo aktivnosti u više od 20 opština u Srbiji i razgovaramo sa više od 5000 građana, predstavnika kompanija, civilnog društva, lokalne samouprave, medija i tako zajedno menjamo stereotipe koji su jedna od najvećih prepreka u ostvarivanju ravnoteže između radnog i porodičnog života. Naša Fondacija već 12 godina u Srbiji je realizujući više od 100 projekata pomogla 700.000 ljudi. Susrećemo se sa primerima dobre prakse i jednakosti ali moramo da istaknemo da je više primera neravnopravnosti među polovima i naš zadatak će i ovoga puta biti da ukažemo na položaj žena, da radimo na rešenjima i tokom javne kampanje koju ćemo realizovati javnost informišemo o mogućnostima koje imaju kako bi ostvarili svoja prava“, izjavila je ovim povodom Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Srbija je prva zemlja zapadnog Balkana koja učestvuje u programu Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo.“Ovaj program je važan u pristupanju Srbije EU, pošto obuhvata obaveze iz Poglavlja 23 i 24. Odnosi se na oblasti borbe protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije, drugih vidova netolerancije, promociju prava ljudi sa invaliditetom, jednakost polova, prevenciju nasilja nad decom, ženama i drugim rizičnim grupama.
Usklađivanje rada i roditeljstva je svakodnevni izazov žena i muškaraca u čitavoj Evropi. Nova direktiva EU, između ostalog ima za cilj fleksibilnije radne sate i uzimanje roditeljskog odsustva za očeve nakon rođenja deteta kao podrška zaposlenim roditeljima. 


„Evropska unija je najveći donator u Srbiji i nastaviće da bude vaš glavni partner u svim kvalitetnim inicijativama za unapređenje rodne ravnopravnosti i usklađivanja rada i roditeljstva“, izjavila je Mateja Norčič Štamcar, zamenik šefa Delegacije EU u Republici Srbiji. 
Prema podacima Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije (2016 - 2020), 95% svih žena u Srbiji dnevno troši pet sati na kućne poslove, dok muškarci troše gotovo 40% manje - tri sata i imaju sat vremena više slobodnog vremena nego žene. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje nivoa zdravstvene pismenosti i među zaposlenima i među poslodavcima. 


Mediji imaju važnu ulogu kada je u pitanju informisanje građana o balansu između porodičnog i radnog života žene i muškarca, ali i u pogledu promocije zdravlja i zdravih stilova života. 
 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti