Konkurs - Slavimo filantropiju

U prvom krugu selekcije odabrani su projekti sledećih organizacija:
1. Moja Bačka Palanka, Bačka Palanka
2. Centar za društvene integracije, Vranje.
Predlozi projekata poslati do 25. avgusta su u fazi selekcije. Naredni krug selekcije zatvara se 25. septembra 2020. godine u ponoć.

U drugom krugu selekcije odabrani su projekti sledećih organizacija:
1. Udruženje Dečji svet, Sremska Mitrovica
2. Udruženje građana Patrija, Novi Sad
3. Udruženje građana Osveženje, Pirot

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji - Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Catalyst Balkans, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja blisko sarađuje sa svim relevantnim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Koalicija za dobročinstvo uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizuje Projekat za unapređenje okvira za davanje i radi na razvoju filantropske infrastrukture, produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja.

Cilj ovog konkursa je podrška lokalnim udruženjima i fondacijama za realizaciju lokalnih kampanja sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici, sa ciljem rasta filantropskih davanja, razvoja međusektorskih partnerstava na lokalu i podizanju nivoa transparentnosti i poverenja građanki i građana u organizacije civilnog društva.

Kampanje bi trebalo da ukazuju na rešenja nekih od problema/izazova koji su identifikovani u istraživanju o stavovima javnog mnjenja o filantropiji koje je sprovela Trag fondacija u oktobru 2018. godine, koje je pokazalo da bi 64% građana i građanki učestvovalo u akcijama davanja za opšte dobro. Cilj kampanje treba da bude povećanje broja građana i građanki koji bi učestvovao u akcijama davanja za opšte dobro.

Rezultate istraživanja o stavovima javnog mnjenja možete pogledati na www.dobrocinitim.rs

ŠTA OVAJ KONKURS NUDI VAMA I GDE SE SPROVODI?

Program nudi mogućnost udruženjima i fondacijama da realizuju svoje lokalne kampanje koje promovišu filantropiju, podstiču davanja, podižu nivo transparentnosti i povorenja u organizacije civilnog društva i u realizaciju uključuju veliki broj građana i građanki, a posebno učenike, studente i mlade.

Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati najbolje kampanje koje će na inovativne načine promovisati dobročinstvo u lokalnoj zajednici.

Kampanja bi trebalo da se realizuje u lokalnoj zajednici (opštini) u kojoj je sedište udruženja ili fondacije, a prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Opština/grad u kojem se realizuje projekat mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Odabrana udruženja i fondacije će imati PR i dizajnersku podršku Fondacije Ana i Vlade Divac tokom realizacije kampanje i na raspolaganju  da tokom 12 meseci koriste CiviCatalyst CRM platformu besplatno, ukoliko se za to odluče.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI I DO KADA?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja i fondacije čije je sedište registrovano na teritoriji Republike Srbije i koja su podnela finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre za 2018. godinu. Prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Prijem projekata i selekcija će se vrštiti na mesečnom nivou. Sve projekte pristigle do 25. u mesecu selekciona komisija će pregledati do 15. u narednom mesecu.

KOLIKI IZNOS PODRŠKE JE MOGUĆE DOBITI I DO KADA JE MOGUĆE REALIZOVATI NAŠU KAMPANJU, AKO ONA BUDE ODOBRENA?

Odobrene kampanje se moraju realizovati od meseca u kojem je projekat odobren do 31. marta 2021. godine.

Udruženja i fondacije za realizaciju projekta/kampanje mogu dobiti do 200.000 dinara. Projekat je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa međudržavnim ugovorom.

Ne postoji minimalni iznos koji udruženje ili fondacija mogu da traže.

Deo prijavnog formulara koji se odnosi na budžet je potrebno popuniti u dinarima. Sufinansiranje projekata nije potrebno, ali udruženja i fondacije mogu pokrenuti akcije za prikupljanje sredstava za rešavanje problema u lokalnoj zajednici.

Fondacija Ana i Vlade Divac može odobriti i niži iznos sredstava od traženog i od aplikanta može zatražiti korekciju budžeta i aktivnosti.

Ukupan raspoloživi fond za sve projekte iznosi 10.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkursa i raspiše novi konkurs.

Konkurs ne podržava:

  • Projekte političkih partija;
  • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  • Projekte kojima nije primarni cilj unapređenje kulture davanja;
  • Projekte koji nisu fokusirani na konkretnu lokalnu zajednicu ili okrug;
  • Projekte koji su isključivo fokusirani na izradu web sajtova, mobilnih aplikacija, nabavke i sl.

NA KOJI NAČIN MOŽEMO DA SE PRIJAVIMO NA KONKURS?

Za učešće na konkursu neophodno je da udruženje ili fondacija, u skladu sa datim smernicama, popune prijavni formular koji mogu preuzeti na www.divac.com/slavimofilantropiju i pošalju ga elektronski, tako što će popuniti online formu na www.divac.com/slavimofilantropiju uz eventualnu dodatnu dokumentaciju

Prijave na konkurs koje budu podnete na drugi način ili posle roka konkursa neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije i pravila konkursa pronađite u Smernicama.

Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected]

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti