Projekat za unapređenje okvira za davanje, finansira Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Fondacija Ana i Vlade Divac će zajedno sa ovim vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji blisko sarađivati sa svim relevantinim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Fondacija Ana i Vlade Divac će sa partnerima raditi na produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja, razvoju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja.

Ciljevi Projekta za unapređenje okvira za davanje su:

  • Jačanje filantropske infrastrukture koja može da doprinese održivom rastu filantropskih davanja i razvoju međusektorskih partnerstava
  • Unapređivanje pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja od strane pojedinaca i kompanija
  • Promocija dobročinstva, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama Republike Srbije, kompanijama, dijasporom i neprofitnim organizacijama

Kroz projekat biće predstavljeni najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.

Na inicijativu „Koalicije za dobročinstvo“ koju čine Fondacija „Ana i Vlade Divac“, „Trag fondacija“, „Katalist Balkans“, SMART kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić je donela odluku o formiranju Saveta za filantropiju, čiji je cilj unapređenje javnih politika i stvaranje podsticajnog okruženja za davanje u Srbiji.

Na konstitutivnom delu Prve sednice Saveta za filantropiju potvrđeno je članstvo svih članova imenovanih Odlukom o osnivanju Saveta, među kojima se nalaze ministri: finansija, zdravlja, kulture i informisanja, rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, državne uprave i lokalne samouprave, omladine i sporta, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku, direktor Poreske uprave, gradonačelnik Beograda, kao i predstavnici i predstavnice neprofitnih organizacija. Sastanci Saveta će se održavati najmanje tri puta u toku godine. 

Cilj Saveta je da unapređuje javne politike i zakonodavni okvir za davanje u Srbiji u pravcu daljeg razvijanja infrastrukture i kulture davanja za opšte dobro u Srbiji. 

Članovi učestvuju u radu Saveta volonterski - bez novčane naknade. O radu Saveta građani će biti redovno obaveštavani.

Koalicija za dobročinstvo je sprovela niz istraživanja i izveštaja: istraživanje o stavovima prema filantropiji, godišnje istraživanje o davanjima, istraživanje javnog mnjenja o filantropiji u Srbiji, istraživanje o davanjima iz dijaspore i istraživanje o stavovima prema filantropiji donosioca odluka, kao i Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Srbiji. 

Kako bi se razvio filantropski ekosistem, razvilo multisektorsko partnerstvo i promovisala kultura davanja, Koalicija za dobročinstvo organizovala je mnogo promotivnih događaja radi podizanja svesti u javnosti o dobročinstvu: Naš Beograd - korporativni volonterski događaj, Social Innovation Forum, Filantropski festival u Beogradu i Novom Sadu, Okrugli sto o davanjima iz dijaspore, Nacionalnu konferenciju o filantropiji, CSR Forum, Virtus dodelu nagrade za filantropiju. 

Razvijene su i tri kampanje - Nacionalni dan davanja, DobroČiniTim i Trka dobrote. Nacionalni dan davanja slavi se pod pokroviteljstvom premijerke Srbije, Ane Brnabić, 9 oktobra, na dan rođenja čuvenog srpskog naučnika i filantropa, Mihajla Pupina. Nacionalni Dan Davanja dostigao je publiku od 1,170 000 građana i tokom kampanje koju je vodio Srpski filantropski forum uz snažnu podršku ostalih članova Koalicije, 3,2 miliona dinara je prikupljeno za inovativni spektrometar za Istraživački centar "Petnica", i 9 miliona dinara ove godina za opremu za škole za decu sa smetnjama u razvoju. DobroČiniTim kampanja je pokrenuta 29. novembra 2019. godine sa ciljem da promoviše dobročinstvo među građanima i građankama i pruži edukaciju o filantropiji, istoriji filantropije, mogućnostima za davanje, kao i o trenutnom zaknskom okviru za davanje. Deo DobroČiniTima može postati svako ko čini dobra dela i promoviše ih. Za više informacija o DobroČiniTimu, posetite www.dobrocinitim.rs.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti