Pomoć na putu – Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju

Projekat “Pomoć na putu - Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju” realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland  - ASB, Novosadskim Humanitarnim Centrom i Helsinškim komitetom za ljudska prava iz Makedonije.

Projekat je počeo 1. decembra 2016. godine i implementiraće se naredne dve godine na teritoriji Srbije i Makedonije.

Tri su osnovna problema koja su identifikovana u obe zemlje:

  1. Nedostatak jasno definisanih strategija za implementaciju međunarodnih instrumenata kojima bi se u slučaju migranata i tražilaca azila zaštitila njihova ljudska prava.

  2. Senzacionalističko izveštavanje medija o migrantskoj krizi koje  dovodi do povećanja straha među lokalnim stanovništvom.

  3. Nedostatak kapaciteta organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć migrantima i tražiocima azila.

Imajući u vidu sve napred navedeno, sveobuhvatni cilj projekta je da doprinese promociji i zaštiti ljudkih prava migranta i tražioca azila, koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju.

Specificni ciljevi projekta su:

  1. Osnaživanje  organizacija civilnog društva koje pružaju podršku migrantima, kroz umrežavnje i podizanje njihovih kapaciteta

  2. Kreiranje povoljnijeg okruženja za prevenciju I iskorenjivanje svih oblika kršenja ljudskih prava migranata, kroz zagovaranje javnih politika kojima bi se obezbedila zaštita prava migranata i tražioca azila

U okviru projekta biće izrađene preporuke za državne organe i donosioce odluka kako na najbolji način implementiraju postojeće instrumente za zaštitu ljudskih prava migranata, ali i kako da unaprede nacionalno zakonodavstvo u oblasti azilnog postupka.

Dodatno, kroz  projekat 20 organizacija civilnog društva u Makedoniji i Srbiji će dobiti finansijsku podršku kako bi ojačali svoje kapacitete  da prepoznaju, dokumentuju i prijave kršenje ljudskih prava migranata i tražioca azila.

Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava ( EIDHR globall call 2015).