Projekat realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške.

Položaj žena u Srbiji

Prema Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2019. godinu, najveći broj pritužbi Povereniku za ravnopravnost Republike Srbije odnosi se na rodnu diskriminaciju, a na drugom mestu po broju pritužbi su one koje se odnose na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja i njih su u periodu od 2014. do 2018. godine uglavnom podnosile žene (57,3%).

Razlozi zbog kojih žene najčešće navode rodnu komponentu kao osnovu diskriminacije u zapošljavanju i na poslu su: postavljanje na niže radne pozicije, otkaz ugovora o radu nakon povratka sa porodiljskog odsustva ili odsustvo s posla zbog brige o deci, kao i godine starosti.

CILJEVI PROJEKTA:

−        Povećanje svesti i znanja o Poglavlju 23 (Pravosuđe i osnovna prava) sa posebnim akcentom na prava žena i diskriminaciju žena kada je u pitanju rad i zapošljavanje i procesu daljeg usklađivanja sa pravnom tekovinom EU

−        Pomoć lokalnim samoupravama pri usklađivanju lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost

−        Pomoć poslodavcima i predstavljanje afirmativnih mera vezanih za zapošljavanje  i poboljšanje položaja žena na tržištu rada u Srbiji

Projekat  je usmeren na tri regiona u Srbiji (Zlatibor, Pčinja i Bačka) sa 9 odabranih opština: Užice, Arilje, Požega, Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Sremski Karlovci, Bačka Palanka i Bečej.

Prvi radni paket je fokusiran na aktivnosti zastupanja u odabranim opštinama i na nacionalnom nivou, a počinje ispitivanjem lokalnog pravnog i političkog okvira.

  1. Biće sprovedena uporedna analiza lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i LAP za rodnu ravnopravnost u 9 odabranih opština iz tri okruga.

  2. Tehnička podrška će se nuditi svim opštinama kao bi se pristupilo rešavanju nedostataka u LAP-ima i u skladu sa preporukama.

  3. Organizovaće se platforma lokalnih zainteresovanih strana putem okruglih stolova i diskusija o rodnoj diskriminaciji u pogledu zaposlenja i radnih prava.

  4. Na nacionalnom nivou biće pripremljen izveštaj o nadgledanju primene strateških dokumenata EU.

Drugi radni paket fokusiran je na izgradnju kapaciteta civilnog sektora, lokalnih samouprava i medija za prepoznavanje i borbu protiv diskriminacije žena u vezi sa zapošljavanjem i radnim pravom kroz dve vrste obuka:

  1. Obuka  o rodnoj integraciji u lokalnim razvojnim planovima za najmanje 45 predstavnika lokalne samouprave i 15 predstavnika civilnog sektora.

  2. Obuka za najmanje 30 lokalnih predstavnika medija i 15 predstavnika civilnog sektora.

Treći radni paket fokusiran je na podizanje svesti poslodavaca i građana o pravima žena i diskriminaciji žena.

  1. Organizovaće se lokalne i nacionalne info sesije za 240 predstavnika preduzeća i privrednih komora.

  2. Tradicionalna kampanja i kampanja na društvenim mrežama.

  3. Uključivanje lokalnih medija.

  4. Lokalne ulične akcije.

Projekat će se završiti nacionalnom konferencijom o rodnoj ravnopravnosti koja će u Beogradu okupiti najmanje 100 učesnika.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti