Okrugli sto "Uloga države i civilnog društva u izbegličkoj krizi"

SAOPŠTENJE

 

Timski rad državnog i civilnog sektora u izbegličkoj krizi

 

Beograd, 25.1.2016. godine- Samo timskim radom i međusobnom podrškom možemo pomoći najugroženijim izbeglicama sa Bliskog Istoka i  Afrike, zaključeno je na Okruglom stolu “Uloga države i civilnog društva u izbegličkoj krizi” koji je danas održanu Mikseru. Učesnici okruglog stola, najrelevantniji govornici na ovu temu, pokušali su da nađu ključna rešenja za izbeglice koje prolaze i zadržavaju se u Srbiji u ovim hladnim danima i složili su se da će veća podrška i bolja komunikacija države i civilnog društvadovesti do efikasnijih i pravih rezultata.

 

„Izbeglička kriza je takva da svi moramo raditi zajedno. Vlada i civilno društvo se moraju uzajamno dopunjavati I pomagati. Ja sam impresioniran kako je Srbija - srpski narod kao i srpska Vlada - reagovala u ovoj humanitarnoj krizi, a Norveška će nastaviti da podržava Srbiju u savladavanju izazova priliva izbeglica i migranata”, izjavio je na otvaranju okruglog stola ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, NJ.E, Arne Sannes Bjørnstad.

Hans Fridrih Šoder,  šef Predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice(UNCHR)je rekao da su organizacije civilnog društva neprocenjiv resurs. “Brzina reakcije civilnog društva u Srbiji na povećani priliv izbeglica početkom prošlog leta i njihova predanost i saradnja sa svim akterima - vlastima u Srbiji, organizacijama UN i drugim međunarodnim organizacijama je vredna divljenja. Uvereni smo da će ova saradnja nastaviti da se razvija i da se učvršćuje.”, istakao je Šoder.

 

“Koordinacija i saradnja između državnih institucija i organizacija civilnog društva je jedan od ključnih, ako ne i ključni faktor u blagovremenom odgovoru na izbegličku krizu. Radna grupa Vlade Republike Srbije za rešavanje mešovitih migracionih tokova, koja je formirana odmah nakon povećanog priliva migranata i izbeglica u našu zemlju, je u svom dosadašnjem radu ostvarila uspešnu saradnju sa svim ključnim lokalnim i međunarodnim humanitarnim organizacijama na podršci i pružanju pomoći ljudima u nevolji. Verujem da je Srbija svojim odgovornim i istovremeno humanim pristupom pružila primer ne samo zemljama u regionu, već i u Evropskoj uniji”, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Nenad Ivanišević, koji je ujedno i zamenik predsednika Vladine Radne grupe za rešavanje mešovitih migracionih tokova.

 

Komesarijat za izbeglice i migracije i ostali zaposleni u institucijama Republike Srbije ulažu sve potrebne napore i resurse da migranti dobiju svu potrebnu pomoć dok su u tranzitu kroz našu zemlju. “Činimo sve da nikome zdravlje ne bude ugroženo zbog niskih temperatura i da svima obezbedimo smeštaj u centrima ukoliko ga zatraže. I ovom prilikom apelujem na organizacije civilnog društva da migrante upućuju na institucije sistema i poručujem da niko neće biti ostavljen bez pomoći dok ovakvo hladno vreme ne prođe i ne nađe se drugo adekvatno rešenje”,rekao je Vladimir Cucić, komesar ove institucije.

Ana Divac, predsednica Upravnog odbora Fondacije Ana i Vlade Divac je rekla da je Fondacija Ana i Vlade Divac za četiri meseca uz podršku brojnih donatora i partnera, međunarodnih organizacija, kompanija i pojedinaca obezbedila i podelila preko 60 tona humanitarne pomoći u Dimitrovgradu, Beogradu i Šidu i na ovaj način pomogla preko 60.000 izbeglica. “Pored ove direktne pomoći, obezbedili smo 16 mobinih kontejnera koji su postavljeni na lokacije u Miksalištu, Šidu, Dimitrovgradu i Preševu u kojima se pruža medicinska pomoć, pedijatrijski pregledi, ikoji služe za  kratki predah izbeglica i za podelu pomoći. Timovi Fondacije Ana i Vlade Divac su 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji u Šidu i svakodnevno u kampu u okviru Registracionog centra u Dimitrovgradu gde dele humanitanu pomoć (hranu, odeću, obuću, sredstva za higijenu, ćebad). Fondacija Ana i Vlade Divac zahvaljujući podršci donatora uradila i delimičnu rekonstrukciju objekta u Miksalištu kako bi bilo funkcionalnije tokom zime a redovno isporučuje humanitarnu pomoć i na ovu lokaciju. Pored toga, Fondacija je obezbedila ipostavila 20 mobilnih toaleta na lokacijama u Beogradu, Dimitrovgradu I Šidu. Vrednost dosadašnje pomoći je skoro 400.000 evra”.

Gordan Paunovićiz Info Parka je rekao da veruje u komplementarnostradadržavnih institucija i civilnog društva: “Mi kao pojedinci nikad ne možemo da se merimo saobimom poslaKomesarijata i UNHCRa, ali možemo brže i neposrednije da reagujemo. Na dobrom primeru funkcionisanja Dimitrovgrada se dobro vidi šta se postiže kada se udruže snage i sinergija svih nas”.

Ivan Lalić - izvršni direktor organizacije  Mikser, predstavio je projekat Miksalište - centar za prikupljanje i distribuciju pomoći izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju, koji zajednički realizuju Mikser Association i Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške. On je rekao da će pojekat trajati šest meseci, do juna 2016.godine i u okviru njega će biti organizovani mobilni timovi na terenu koji će vršiti distribuciju hrane i druge humanitarne pomoći na tri pogranične lokacije kroz koje prolaze izbeglice u Dimitrovgradu, Preševu i Šidu, a Miksalište u Beogradu će biti centar iz koga će biti koordinirane sve ove aktivnosti. U okviru projekta, naovim lokacijama će biti pružana i medicinska pomoć izbeglicama.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti