PROJEKAT ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE -
podsticanje javnog dijaloga o ciljevima održivog razvoja

Poziv za uslugu dizajna i realizacije treninga za organizacije civilnog društva Zlatiborskog okruga – učesnika u projektu

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ Fondacija Ana i Vlade Divac otvara poziv za uslugu dizajna i realizacije treninga organizacijama civilnog društva iz Zlatiborskog okruga koje učestvuju u programu, u prvoj godini realizacije.

O projektu:

Projekat “Održivi razvoj za sve” podržan je od strane Vlade Švajcarske i Nemačke razvojne saradnje, a implementira ga GIZ. Projekat podrazumeva uspostavljanje široke platforme za podsticanje i afirmisanje opštedruštvenog dijaloga na temu održivog razvoja u Srbiji.Projekat se realizuje u partnerstvu sa šest organizacija civilnog društva: Fondacijom Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Fondacijom Centar za Demokratiju, Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom (TOC) i Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE)

Pomenute organizacije svrstane su u tri tematska stuba platforme: (1) socijalna inkluzija, (2) ekonomski razvoj, i (3) zaštita životne sredine. Realizacija projekta je zvanično startovala 4. marta 2020. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad socijalnog tematskog stuba.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i civilnom sektoru.

O treningu:

Usluga treninga je namenjena organizacijama civilnog društva iz Zlatiborskog okruga koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i C ciljeva održivog razvoja. Osnovni cilj usluga treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da bi kompetentno i aktivno učestvovale u procesu zagovaranja za ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja trener će  dizajnirati tri jednodnevna treninga za 5 organizacija, te će im obezbediti stručnu pomoć da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, a posebno u aktivnostima odnosa sa janošću i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

Osnovni zadatak trenera:

•             kreira program treninga;

•             organizuje i realizuje tri jednodnevna treninga za 10 osoba (5 OCD);

•             organizuje i sprovodi evaluaciju učesnika treninga;

•             sastavlja izveštaj o realizaciji treninga (na engleskom i srpskom jeziku) do 7 dana po okončanju treninga;

 

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje radno iskustvo u oblasti sektora građanskog društva.

Kvalifikacije i iskustvo:

•             Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;

•             Sveobuhvatno poznavanje sektora građanskog društva u Republici Srbiji;

•             Preko 10 godina iskustva u organizaciji i sprovodjenju treninga;

•             Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti u kojima deluju organizacije civilnog društva;

Sposobnosti

•             Dobro razumevanje specifičnog konteksta i karakteristika rada malih, grassroot i organizacija koje posluju na lokalnom nivou;

•             Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;

•             Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;

•             Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno.

Naknada:

Nanada za obavljene usluge iznosi 200 € po danu bruto (dinarska protivvrednost), što za dva trenera, za tri jednodnevna treninga ukupno iznosi 1200 €.

Selekcija trenera:

Selekciju će raditi komisija sačinjena iz redova predstavnika/ca projektnog tima. Molimo sve zainteresovane da se do ponedeljka, 31. avgusta 2020, prijave na adresu [email protected] prilažući dokumentaciju koja dokazuje kvalifikacije i kriterijume za selekciju navede u pozivu. Za sve dodatne informacije možete se javiti na navedenu email adresu.

U Beogradu,

Avgust, 2020.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti