Aktivnosti planirane u okviru Platforme podrazumevaju široku društvenu debatu civilnog društva, poslovnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, medija, kao i građana o sprovođenju Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Pokrenuta platforma "CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA ZA SVE"

Konferencijom održanom  u prostoru “Dorćol Platz” u Beogradu, obeleženo je pokretanje Platforme za opštedruštveni dijalog “Ciljevi održivog razvoja za sve”. 

Platformu podržavaju vlade Švajcarske Konfederacije i Savezne Republike Nemačke, a implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u okviru projekta “Reforma javnih finansija - Agenda 2030”. Radom Platforme koordinira šest istaknutih organizacija civilnog društva iz Srbije.

“Ciljevi održivog razvoja Agende 2030 imaju široke ekonomske, socijalne i političke implikacije, a tiču se ne samo donosilaca odluka, nego i svih bitnih društvenih činilaca i građana, globalno i u Srbiji. Iako deluju pomalo apstraktni, ovi ciljevi govore o promenama načina života i upravo zato mogu se dostići jedino ukoliko ih razumeju, prihvate i u njihovo sprovođenje se uključe građani. Upravo to je i cilj Platforme, da otvori širok društveni dijalog između nacionalnih i lokalnih institucija i organizacija civilnog društva i time ovu veoma važnu temu približi građanima,” rekao je ambasador Savezne Republike Nemačke Nj.E. Tomas Šib i objasnio šta konkretno znači rad na ciljevima održivog razvoja u saradnji sa građanima na primeru Nemačke. „Prelazak sa upotrebe fosilnih goriva na zelenu energiju, što je cilj Nemačke, jeste ekološko pitanje, ali i političko i ekonomsko i nije ostvarivo bez saradnje sa građanima. Zato smo formirali razne komitete, odbore i platforme da bismo ovaj proces i njegove benefite približili građanima. Pokretanjem Platforme za opštedruštveni dijalog “Ciljevi održivog razvoja za sve”, želimo da to iskustvo podelimo sa Srbijom,” rekao je ambasador Nemačke i ukazao na usklađenost ciljeva Agende 2030 i vrednosti Evropske Unije, što ukazuje da je rad na ciljevima Agende važan i na putu pristupanja Srbije EU.

”Kao članica UN, Švajcarska je posvećena implementaciji ciljeva održivog razvoja, kako u svojoj zemlji, tako i kroz pružanje podrške drugim državama na ovom putu kroz međunarodnu razvojnu saradnju,“ rekao je na konferenciji ambasador Švajcarske Konfederacije Nj.E. Filip Ge i dodao:” Iskustvo Švajcarske pokazuje da sprovođenje ciljeva održivog razvoja ima veće izglede za uspeh kada je deo zajedničke inicijative koja okuplja nacionalne i lokalne vlasti, civilno društvo, privredu, akademsku zajednicu i građane. Verujemo da će kroz Platformu koju danas pokrećemo, svi relevantni akteri dobiti priliku da učestvuju u dijalogu sa vladom i utiču na kreiranje politika koje su usklađene sa ciljevima održivog razvoja. Za nas je od velikog značaja i praćenje implementacije Agende 2030, pa će tim povodom u oktobru ove godine Švajcarska biti domaćin globalnog foruma Ujedinjenih Nacija o podacima (United Nations World Data Forum), koji će okupiti preko 1500 predstavnika država, međunarodnih organizacija i privatnog sektora.”

Tina Aničić, predstavnica kabineta ministarke bez portfelja u Vladi Srbije zadužene za demografiju i populacionu politiku, Slavice Đukić Dejanović, istakla je na konferenciji da je prednost Srbije u procesu primene Agende 2030 aktivno učešće predstavnika u izradi samog teksta dokumenta. “Srbija je među prvim državama u decembru 2015. formirala telo za sprovođenje Agende 2030. Izradili smo izveštaj ,,Srbija i Agenda 2030”, sproveli Brzu integrisanu procenu politika i Misiju za integrisanje, ubrzanje i podršku politici, a 2019. godine predstavili smo u UN prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju ciljeva održivog razvoja,“ rekla je Aničić.

U ime ministarke bez portfelja, Aničić je kao tretnutni nedostatak u procesu primene Agende 2030 u Srbiji navela nedovoljnu informisanost o održivom razvoju naročito na regionalnom i lokalnom nivou: “Rezultati istraživanja koje smo sproveli 2019. u saradnji sa Istraživačko-izdavačkim centrom Demostat pokazuju da 78% građana Srbije ne zna šta je održivi razvoj, 13% prepoznaje pojedinačne elemente pojma, a samo 9% poznaje njegovu celinu. S toga je naš zajednički zadatak da iz dana u dan podižemo vidljivost značaja ovog dokumenta, kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou.”

Na konferenciji je učestvovala stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob, predstavnica Stalne konferencije gradova i opština Milena Radomirović, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje će biti pokretači dijaloga i glavni nosioci Platforme: Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Centrom Fondacija za Demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom i Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost. Konferenciju je otvorio dirеktor GIZ-a u Srbiji Gerhard Zipel.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti