Održivi razvoj na lokalnom nivou

Trening  i  radionica za organizacije civilnog društva iz Zlatiborskog okruga, na temu „Održivi razvoj na lokalnom nivou“, održani su 15. juna 2020. godine u prostorijama hotela „Zlatiborska noć“ u Beloj zemlji, nadomak Užica. 13 učesnika, predstavnika 9 organizacija civilnog društva iz Zlatiborskog okruga učestvovalo je na treningu/radionici. Trening je bio dizajniran da lokalnim organizacijama civilnog sektora približi temu održivog razvoja i Agendu 2030, Ujedinjenih nacija i osposobi ih da društveni dijalog na ovu temu u Zlatiborskom okrugu afirmišu i intenziviraju.

Specifični ciljevi ovog treninga/radionice bili su podizanje svesti o potrebi šire debate o održivom razvoju i 15 osoba osposobljenih da u svojstvu „ambasadora“ projekta „Održivi razvoj za sve“ vode javnu debatu na lokalnom nivou i afirmišu Agendu 2030 i ciljeve održivog razvoja.

Metodološki, trening je bio koncipiran na principima kontinuiranog učenja, sa fokusom na zajednički pristup razmatranja problema kroz sve faze treninga. Proces sprovodjenja treninga je podrazumevao, plenarnu sesiju, rad po grupama, grupne vežbe, grupne debate i rezimiranje rezultata treninga.

Na osnovu povratnih informacija od učesnika treninga, njihove posvećenosti i zainteresovanosti za temu koju su razvili tokom treninga, Divac fondacija će odabrati 5 lokalnih organizacija civilnog sektora i uključiti ih u drugu fazu procesa realizacije projekta „Održivi razvoj za sve“, sa ciljem da unapredi njihove kapacitete i osnaži lokalnu NGO scenu da podstiče i razvija društveni dijalog o prioritetima održivog razvoja na lokalu.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti