PROJEKAT ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE -
podsticanje javnog dijaloga o ciljevima održivog razvoja

Poziv za uslugu mentorstva organizacijama civilnog društva Zlatiborskog okruga – učesnicima u projektu

U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“, Fondacija Ana i Vlade Divac, otvara poziv za uslugu mentorstva (2 mentora/kinja) organizacijama civilnog društva iz Zlatiborskog okruga koje učestvuju u programu, u prvoj godini realizacije.

 

O projektu:

Projekat “Održivi razvoj za sve” podržan je od strane vlade Švajcarske konfederacije i Nemačke razvojne saradnje, a implementira ga GIZ. Projekat podrazumeva uspostavljanje široke platforme za podsticanje i afirmisanje opštedruštvenog dijaloga na temu održivog razvoja u Srbiji. Projekat se realizuje u partnerstvu sa šest organizacija civilnog društva: Fondacijom Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Fondacijom Centar za Demokratiju, Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom (TOC) i Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE).  Pomenute organizacije svrstane su u tri tematska stuba platforme: (1) socijalna inkluzija, (2) ekonomski razvoj, i (3) zaštita životne sredine. Realizacija projekta je zvanično startovala 4. marta 2020. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad socijalnog tematskog stuba.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajni uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i civilnom sektoru.

okupili su se stvarajući alijansu za efikasnu realizaciju projekta “Održivi razvoj za sve”.

 

O mentoringu:

Usluga mentoringa je namenjena organizacijama civilnog društva iz Zlatiborskog okruga koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja. Osnovni cilj usluga mentoringa je osposobljavanje ovih

 

organizacija da aktivno zagovaraju u pravcu primene ciljeva održivog razvoja. U postizanju tog cilja mentori će pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava, pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, kao i u aktivnostima javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja. 

 

Osnovni zadatak mentora/kinja:

 • Sprovodi evaluaciju usvojenih znanja i veština na prethodno organizovanim treninzima za organizacije civilnog društva iz Zlatiborskog okruga;
 • Pruža savete i instrukcije u vezi sa fundraising aktivnostima i pripremama projekata za različite donatore sa organizacijama civilnog društva koje su ušle u uži izbor;
 • Pruža savete i instrukcije u vezi sa finansijskim i organizacionim aspektima upravljanja organizacijama civilnog društva;
 • Pruža savete i instrukcije u oblasti javnog nastupaja a u vezi zagovaranja ciljeva održivog razvojai Agende 2030 i osposobljava organizacija civilnog društva da samostalno na kraju procesa organizuju kampanju javnog zagovaranja SDG i Agende 2030;
 • Priprema izveštaje o radu (na srpskom i engleskom jeziku) na mesečnom nivou i po okončanju posla.

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje radno iskustvo u oblasti sektora građanskog društva.

 

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
 • Sveobuhvatno poznavanje sektora građanskog društva u Republici Srbiji;
 • Preko 10 godina iskustva u radu sa ili u nekoj organizaciji civilnog društva u Republici Srbiji;
 • Prethodno iskustvo u realizaciji zadataka u vezi sa pružanjem usluga mentoringa i tehničke asistencije organizacijama civilnog društva.
 • Iskustvo angažovanja na sličnim poslovima kroz ugovore o pružanju usluga sa domaćim I međunarodnim donatorskim organizacijama, smatraće se prednošću;
 • Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti u kojima deluju organizacije civilnog društva;

Sposobnosti

 • Dobro razumevanje specifičnog konteksta i karakteristika rada malih,  organizacija koje posluju na lokalnom nivou;
 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;
 • Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;

Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno

 

Obim poslova i naknada:

Usluge mentorstva organizacijama civilnog društva metnori/ke će pružati u periodu oktobar 2020 - mart 2021. Svaki od dva mentora će za pružanje usluge mentorstva imati 45 radnih dana a dnevna naknada iznosiće 80€ bruto (u dinarskoj protivvrednosti).

 

Selekcija mentora/ki:

Selekciju će raditi komisija sačinjena iz redova predstavnika/ca projektnog tima. Molimo sve zainteresovane da se do ponedeljka, 31. avgusta 2020, prijave na adresu [email protected] prilažući dokumentaciju koja dokazuje kvalifikacije i kriterijume za selekciju navede u pozivu. Za sve dodatne informacije možete se javiti na navedenu email adresu.

U Beogradu,

Avgust, 2020.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti