Svi konkursi

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA
09. dec 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA

                                                                                    ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA  "29 NOVEMBAR" BANATSKA  TOPOLA, KIKINDA
17. nov 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA "29 NOVEMBAR" BANATSKA TOPOLA, KIKINDA

  A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE       PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA  “29 NOVEMBAR” BANATSKA  TOPOLA, KIKINDA       Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za izvođenje ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA SNIMANJE, PRODUKCIJU I POSTPRODUKCIJU VIDEO SPOTA ZA POTREBE KAMPANJE "ŽIVOT NE BIRA PUTEVE"
01. nov 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA SNIMANJE, PRODUKCIJU I POSTPRODUKCIJU VIDEO SPOTA ZA POTREBE KAMPANJE "ŽIVOT NE BIRA PUTEVE"

                                                                                    ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA
26. okt 2016.
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU OPREME ZA KUHINJU
12. okt 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU OPREME ZA KUHINJU

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku opreme za kuhinju, za opremanje kuhinje Crvenog krsta u Subotici, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nabavku opreme za kuhinju, kao i traženu prateću dokumentaciju.   Ponude  se dostavljaju ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU KOMPIJUTERA, KOMPIJUTERSKE I KANCELARIJSKE OPREME I KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
12. okt 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU KOMPIJUTERA, KOMPIJUTERSKE I KANCELARIJSKE OPREME I KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za kompijutera, kompijuterske I kancelarijske opreme I kancelarijskog nameštaja za opremanje kancelarija za mlade u Preševu, Šidu, lajkovcu I Dimitrovgradu, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nabavku kompijutera, ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU UNIFORMI
12. okt 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU UNIFORMI

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku uniformi za potrebe Komesarijata za izbeglice I migracije, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nabavku uniformi, kao i traženu prateću dokumentaciju.   Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA
04. okt 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA

  A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA       PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA           Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku priplodnih koza u okviru projekta “Divac poljoprivredni ...

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
03. okt 2016.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Podaci o naručiocu: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd Internet adresa naručioca: www.divac.com Vrsta naručioca: Fondacija Vrsta predmeta: dobra - priplodne koze Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322200-4 - Koze Ugovorena vrednost: 3.699.240,00 dinara sa ...