Svi konkursi

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU UNIFORMI
12. okt 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU UNIFORMI

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku uniformi za potrebe Komesarijata za izbeglice I migracije, potrebno je da nam dostavite ponudu prema dostavljenoj specifikaciji za nabavku uniformi, kao i traženu prateću dokumentaciju.   Ponude  se dostavljaju od 9 do 15h u ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA
04. okt 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA

  A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA       PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PRIPLODNIH KOZA           Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku priplodnih koza u okviru projekta “Divac poljoprivredni ...

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
03. okt 2016.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Podaci o naručiocu: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd Internet adresa naručioca: www.divac.com Vrsta naručioca: Fondacija Vrsta predmeta: dobra - priplodne koze Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322200-4 - Koze Ugovorena vrednost: 3.699.240,00 dinara sa ...

Odluka o dodeli ugovora 2/2016
26. sep 2016.

Odluka o dodeli ugovora 2/2016

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 23.09.2016. godine, donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci dobara priplodne ponuđaču PG Gojko Vučićević, ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU LAPTOP RAČUNARA I OSTALE OPREME
15. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU LAPTOP RAČUNARA I OSTALE OPREME

                                                                                    ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠABCU
12. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠABCU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠABCU Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku I montažu senzorne sobe u osnovnoj školi  u Šabcu, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću dokumentaciju. ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE FISKULTURNE SALE OSNOVNOJ ŠKOLI U PRIJEPOLJU
12. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE FISKULTURNE SALE OSNOVNOJ ŠKOLI U PRIJEPOLJU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE FISKULTURNE SALE OSNOVNOJ ŠKOLI U PRIJEPOLJU Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za opremanje fiskulturne sale u osnovnoj školi u Prijepolju, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću ...

POZIV ZA JAVNU NABAVKU PRIPLODNIH KOZA
09. sep 2016.

POZIV ZA JAVNU NABAVKU PRIPLODNIH KOZA

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC Komisija za javnu nabavku Broj 02/2016 09.09.2016. godine Beograd Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME ZA NAVODNJAVANJE, OPREME ZA PRERADU MLEKA i OSTALE OPREME za korisnike iz opština BLACE, DIMITROVGRAD i KURŠULMIJA
08. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME ZA NAVODNJAVANJE, OPREME ZA PRERADU MLEKA i OSTALE OPREME za korisnike iz opština BLACE, DIMITROVGRAD i KURŠULMIJA

Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa opštinama Blace, Dimitrovgrad i Kuršumlija, a uz finansijsku podršku dugogodišnjih donatora Fondacije objavljuje Javni poziv za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za navodnjavanje u svrhu realizacije  Projekta ...

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti