Svi konkursi

Odluka o dodeli ugovora 2/2016
26. sep 2016.

Odluka o dodeli ugovora 2/2016

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», broj 124/12, 14/15, 68/15), direktor Fondacije Ana i Vlade Divac, dana 23.09.2016. godine, donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci dobara priplodne ponuđaču PG Gojko Vučićević, ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU LAPTOP RAČUNARA I OSTALE OPREME
15. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU LAPTOP RAČUNARA I OSTALE OPREME

                                                                                    ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠABCU
12. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠABCU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE SENZORNE SOBE ZA OSNOVNU ŠKOLU U ŠABCU Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku I montažu senzorne sobe u osnovnoj školi  u Šabcu, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću dokumentaciju. ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE FISKULTURNE SALE OSNOVNOJ ŠKOLI U PRIJEPOLJU
12. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE FISKULTURNE SALE OSNOVNOJ ŠKOLI U PRIJEPOLJU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OPREMANJE FISKULTURNE SALE OSNOVNOJ ŠKOLI U PRIJEPOLJU Kako bismo izabrali najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za opremanje fiskulturne sale u osnovnoj školi u Prijepolju, potrebno je da nam dostavite vašu najpovoljniju ponudu kao i traženu prateću ...

POZIV ZA JAVNU NABAVKU PRIPLODNIH KOZA
09. sep 2016.

POZIV ZA JAVNU NABAVKU PRIPLODNIH KOZA

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC Komisija za javnu nabavku Broj 02/2016 09.09.2016. godine Beograd Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME ZA NAVODNJAVANJE, OPREME ZA PRERADU MLEKA i OSTALE OPREME za korisnike iz opština BLACE, DIMITROVGRAD i KURŠULMIJA
08. sep 2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME ZA NAVODNJAVANJE, OPREME ZA PRERADU MLEKA i OSTALE OPREME za korisnike iz opština BLACE, DIMITROVGRAD i KURŠULMIJA

Fondacija “Ana i Vlade Divac”, u partnerstvu sa opštinama Blace, Dimitrovgrad i Kuršumlija, a uz finansijsku podršku dugogodišnjih donatora Fondacije objavljuje Javni poziv za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za navodnjavanje u svrhu realizacije  Projekta ...

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 1/2016
06. sep 2016.

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 1/2016

Naziv i adresa naručioca: Fondacija Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53a/7, Beograd Internet stranica naručioca: www.divac.com   Vrsta naručioca: Fondacija Predmet javne nabavke: dobra - priplodne koze. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 03322200-4 - Koze Procenjena ...

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA PODRŠKU KOZARSTVU NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA
31. avg 2016.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA PODRŠKU KOZARSTVU NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA

Zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava, rok za podnošenje prijava na konkurs za podršku kozarstvu na teritoriji opštine Požega, produžen je do 9. septembra 2016. godine. Dokumentacija za konkurs se može preuzeti putem linka ...

Obaveštenje o odluci i poništenju javne nabavke male vrednosti I broj 01/2016, od 16.08.2016.godine
26. avg 2016.

Obaveštenje o odluci i poništenju javne nabavke male vrednosti I broj 01/2016, od 16.08.2016.godine

Fondacija Ana i Vlade Divac donosiODLUKUDa se javne nabavke male vrednosti I broj 01/2016, od 16.08.2016.godine poništava.Obrazloženje možete preuzeti ovde.