O PROJEKTU

Kako povećati učešće mladih ljudi u donošenju važnih odluka u društvu glavna je tema regionalnog projekta “Mreža omladinskog huba Zapadnog Balkana i Turske” koji se tokom četiri godine, sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Sevrenoj Makedoniji i u Turskoj.

Zajednička karakteristika ovih pet zemalja, osim da su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, je da ni u jednoj od njih mladi ne učestvuju u visokom procentu u donošenju važnih društvenih odluka kao i to da aktuelne javne politike prema mladima nisu usmerene na podsticanje ovog procesa. Zbog regionalne povezanosti kao i sličnog položaja mladih bilo je logično oformiti mrežu omladinskih organizacija koje će se zajednički boriti da kvalitenije pozicioniraju mlade na javnim scenama svojih zemalja. 

CILJEVI PROJEKTA

Pokrenuti mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu, podstaći ih da se uključe, ali i motivisati donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi - to su glavni, dugoročni ciljevi ovog projekta. Stalnim merenjem nivoa učešća mladih u donošenju odluka i informisanjem javnosti o tome, omladinske organizacije koje su deo ovog projekta postaće relevantan izvor informacija o položaju mladih u svojim zemljama. Kampanjama javnog zagovaranja ova mreža organizacija će uticati na donosioce odluka da stvore uslove za uključivanje mladih ljudi u donošenje odluka. Uključivanjem drugih omladinskih organizacija u aktivnosti projekta stvoriće se snažna regionalna mreža organizacija koje aktivno zagovaraju promenu politika prema mladima u svojim zemljama.

Partneri

Projekat „Mreža omladinskog huba Zapadnog Balkana i Turske“ realizuje pet omladinskih organizacija iz ovih zemalja, i to: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), Prima (Crna Gora), Mladiinfo International (Makedonija), Partners Albania - Centar za upravljanje konfliktima (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska). Projekat podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti