Rezultati zajedničke akcije Fondacije Ana i Vlade Divac i Ambasade Kraljevine Norveške
23. nov 2015.

Rezultati zajedničke akcije Fondacije Ana i Vlade Divac i Ambasade Kraljevine Norveške

U okviru zajedničke saradnje Fondacije Ana i Vlade Divac i Ambasade Kraljevine Norveške u Republici Srbiji na obnovi poplavljenih područja 2014. godine, obnovljeno je 17 kuća u Obrenovcu, dodeljeno ukupno 85 grantova za obnovu poljoprivredne proizvodnje i malih biznisa i opremljeni Centar za ...

SAOPŠTENJE o rezultatima dodele ekonomske pomoći za najmanje 20 poljoprivrednih domaćinstava  sa teritorije Opštine Svilajnac
12. nov 2015.

SAOPŠTENJE o rezultatima dodele ekonomske pomoći za najmanje 20 poljoprivrednih domaćinstava sa teritorije Opštine Svilajnac

UVOD Fondacija »Ana i Vlade  Divac« je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Trenutno je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane ...

SAOPŠTENJE o rezultatima dodele ekonomske pomoći za najmanje 60 poljoprivrednih domaćinstava  sa teritorije opštine Obrenovac
12. nov 2015.

SAOPŠTENJE o rezultatima dodele ekonomske pomoći za najmanje 60 poljoprivrednih domaćinstava sa teritorije opštine Obrenovac

UVOD   Fondacija »Ana i Vlade  Divac« je neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Trenutno je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od ...

OTVORENA ZGRADA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA
27. okt 2015.

OTVORENA ZGRADA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

Izgradnju zgrade u koju će biti useljeno 20 izbeglih i interno raseljenih porodica koje su do sada živele u kolektivnom centru u Krnjači finansirala je Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji i uz infrastrukturnu podršku Grada Beograda a sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su ...

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC I USAID DODELILI GRANTOVE ZA 117 OMLADINSKIH INICIJATIVA
19. okt 2015.

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC I USAID DODELILI GRANTOVE ZA 117 OMLADINSKIH INICIJATIVA

Fondacija Ana i Vlade Divac dodelila je grantove u ukupnom iznosu od 90.000 dolara za 117 lokalnih omladinskih inicijativa u 9 opština u Srbiji. Kroz ove inicijative, formalne i neformalne omladinske grupe će realizovati projekte koji će unaprediti kvalitet života u njihovim lokalnim ...

KONKURS BEBE U MODI ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA  KOJE OČEKUJU DRUGO I/ILI TREĆE DETE
13. okt 2015.

KONKURS BEBE U MODI ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA KOJE OČEKUJU DRUGO I/ILI TREĆE DETE

Fondacija Ana i Vlade Divac raspisuje konkurs Bebe u modi za dodelu mesečne materijalne pomoći za 12 porodica sa teritorije opštine Vladičin Han a koja će se dodeljivati u 24 jednake mesečne rate nakon rođenja deteta.

JAVNI POZIV  ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
06. okt 2015.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ZAMENI KROVNOG POKRIVAČA OD VALOVITOG SALONITA NA OBJEKTU MIKSALIŠTE U BEOGRADU

SAOPŠTENJE o rezultatima konkursa za izbor mladih poljoprivrednika u opštinama Vladičin Han, Blace, Knjaževac i Prijepolje
05. okt 2015.

SAOPŠTENJE o rezultatima konkursa za izbor mladih poljoprivrednika u opštinama Vladičin Han, Blace, Knjaževac i Prijepolje

Projekat pod nazivom »Podrška lokalnim zajednicama« finansira dugogodišnja donatorka Fondacije Anka Erne, a cilj Projekta je da osnaži ruralne porodice u Srbiji i da im omogući ekonomsko osnaživanje kroz dodelu stada stoke i/ ili opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, čime se ...

SAOPŠTENJE o rezultatima konkursa za izbor mladih poljoprivrednika u opštinama Vladičin Han, Blace, Knjaževac i Prijepolje
05. okt 2015.

SAOPŠTENJE o rezultatima konkursa za izbor mladih poljoprivrednika u opštinama Vladičin Han, Blace, Knjaževac i Prijepolje

Projekat pod nazivom »Podrška lokalnim zajednicama« finansira dugogodišnja donatorka Fondacije Anka Erne, a cilj Projekta je da osnaži ruralne porodice u Srbiji i da im omogući ekonomsko osnaživanje kroz dodelu stada stoke i/ ili opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, čime se ...