Uslovi korišćenja - Online donacije

Uslovi korišćenja - Online donacije

Posetom ili donacijom prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Fondacija „Ana i Vlade Divac“ zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i ...

HOR Weekly reports

HOR Weekly reports

Since September 26, 2017 weekly reports became monthly, due by 25th day in a current month

Divac omladinski fondovi

Divac omladinski fondovi

O projektu Fondacija Ana i Vlade Divac započela je projekat Divac omladinski fondovi 1. juna 2013. godine sa ciljem da doprinese  učešću mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu ...

Donirajte svoj sitniš

Donirajte svoj sitniš

Od jula 2010. godine na aerodromu „Nikola Tesla“ putnici mogu da ostave svoj sitniš u posebno označene kutije i tako se uključe u akciju „Možeš i Ti“, Fonda „Ana ...

Pomoć na putu – Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju

Pomoć na putu – Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju

Projekat “Pomoć na putu - Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju” realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund ...

Reports

Reports

Reports on the status of human rights  Monthly report on human rights Since September 26, 2017 weekly reports became monthly, due by 25th day in a current month. Financial and ...

Podrška samohranim roditeljima

Podrška samohranim roditeljima

O projektu Prema zvaničnim podacima, 36,2% stanovništva koje živi ispod donje linije siromaštva u Srbiji su jednoroditeljska domaćinstva. Fondacija Ana i Vlade Divac u svom radu posebnu ...