Предност при додели стипендије имаће кандидати који до сада нису добијали ову стипендију.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Фондација «Ана и Владе Дивац» у сарадњи са донаторима из САД, расписује конкурс за доделу РСК стипендија ученицима који 2021. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

 

I УСЛОВИ

 

Право на стипендију имају ученици који у септембру 2021. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који имају успеха у учењу и владању и чији је барем један родитељ/старатељ имао избеглички статус у Републици Србији, а избегао је из Републике Хрватске и то из следећих општина: Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Задар, Цапраг, Грубишно Поље, Дарувар, Окучани, Пакрац, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци, Тења.

 

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I, II, III или IV разредa средње школе који у школовању постижу одличан општи успех (од 4,50 до 5,00), а чији један или оба родитеља/старатеља имају доказ да су избегли из горе наведених општина. Предност при додели стипендије имаће кандидати који до сада нису добијали ову стипендију.

 

Број стипендија који се додељује за школску 2021/2022. годину је 32. Стипендије се исплаћују на месечном нивоу за време трајања школске године (10 месеци), а у месечном износу од 5,000 динара.  

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

1.         Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);

2.         Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (Копија књижице/сведочанства за последње 3 године школовања)

3.         Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (Копија диплома, награда и сл.)

4.         Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (Потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)

5.         Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте оба родитеља или старатеља.

6.         Потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (Копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)

7.         Потврда о волонирању, уколико је ученик волонирао у некој институцији или организацији.

 

Додатна документација:

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом се доказује:

  • инвалидитет детета/родитеља (медицинска документација),
  • ратни војни инвалиди (потврда)
  • једнородитељски статус породице (умрлица родитеља, копије судске пресуде о самосталном вршењу родитељског права, односно умрлица или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету и др),
  • подстанарски статус породице (копија уговора са станодавцем) и друга документа.

 

Поднета конкурсна документа се не враћају.

 

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДАБИР СТИПЕНДИСТА

 

Конкурс ће бити отворен од 13.7.2021. до 30.7.2021. године. Пријаве се шаљу на адресу Фондације Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а, 11 000 Београд са назнаком „За РСК стипендије“. Све додатне информације могу се добити на телефон 011/33 41 755.

 

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана. Фондација „Ана и Владе Дивац“ неће одбацивати пријаве кандидата који већ добијају стипендију из других извора (општинске, државне и друге стипендије).

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

-          општег успеха у последња 3 разреда школовања,

-          награда на такмичењима и спортских резултата (општинска, окружна и државна такмичења)

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика за последња три месеца текуће године, те документације којом се доказује инвалидитет детета/родитеља/старатеља, једнородитељски статус породице, подстанарски статус породице и др.

 

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) општи успех за последње 3 године школовања- исказује се бројем бодова у висини општег успеха (од 4,50 до 5,00 бодова за сваку школску годину, максимално 15);

2) награде на такмичењима и спортски резултати (5 бодова национално, 4 регионално и 3 бода општинска такмичења). Бодује се само један и то најбољи успех на такмичењу у протекле 3 године.

3) Волонтерски и друштвено користан рад (1 бод)

 

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за последња 3 месеца текуће године године, и то:

• Без прихода (5 бодова)

• Испод просечних месечних примања за Републику Србију (3 бода)

• Остали социо-економски услови (1-3 бода)

 

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије. Рангирање се врши на основу достављене документације. Кандидати који нису добијали стипеднију имају предност, а коначну листу добитника стипендије одобрава донатор.

 

V ПОСТУПАК

Пријава са потребном конкурсном документацијом подноси се Фондацији Ана и Владе Дивац, Илије Гарашанина 53а2, 11000 Београд до назначеног датума. Комисија разматра пријаве и утврђује прелиминарну ранг-листу кандидата. Донатор одобрава коначну ранг листу, која се затим објављује на сајту Фондације.

 

На основу одлуке о додели стипендије, родитељ/старатељ ученика закључује уговор о стипендији са Фондацијом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Стипендија се исплаћује на месечном нивоу и додељује се без обавезе враћања. Ученик који буде изабран за стипендирање, биће у обавези да најмање 4 сата месечно волонтира о чему ће Фондацију редовно писмено обавештавати.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, напуштања редовног школовања или престанка уплате од стране донатора.

 

 

VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ

 

Ученику се одобрава исплата стипендије на период од 10 месеци, у износу од 5,000 динара у једнаким месечним ратама.

 

АНЕКС

 

Анеx 1- Пријавни образац

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti