Srbija ima najviši nivo učešća mladih u javnom životu u Regionu, EU nivo još uvek daleko.

NA FORUMU OMLADINSKE POLITIKE PREDSTAVLJENE PREPORUKE ZA VEĆE UČEŠĆE MLADIH U JAVNOM ŽIVOTU

Srbija ima najviši indeks učešća mladih u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi u odnosu na zemlje regiona ali je on i dalje daleko od nivoa participacije mladih u zemljama Evropske unije. Indeks učešća mladih u javnom životu u Srbiji za 2017.godinu je 10, za njom slede Makedonija sa 9,3, zatim Crna Gora sa 9 i Albanija sa indeksom učešća 8,1. U svim zemljama zabeležen je rast učešća mladih u odnosu na prethodnu godinu. 

Ovo su glavni podaci istraživanja Indeks participacije mladih u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj koji, drugu godinu zaredom, sprovodi Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske a koji je predstavljen danas na Forumu omladinske politike, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac i Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Indeks političke participacije, koji pokazuje koliko su mladi uključeni u politički život, najviši je u Crnoj Gori (4,43). Iza Crne Gore su Makedonija (4,10), pa Srbija (3,99) i Albanija (2,44) i Turska (2.19). Koliko su ove cifre niske najbolje se vidi iz podatka da je planirani indeks participacije mladih, projektovan Agendom Saveta Evrope 2020 čak - 33,23. Takođe, na Forumu je istaknuto da je niska politička participacija mladih uzrokovana verovanjem da nemaju uticaj na političke procese i odluke (čak 58,4% mladih smatra da uopšte nema uticaj), pokazuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji Krovne organizacije mladih Srbije.

Najveći indeks participacije mladih u ekonomskom životu (koji meri stopu nezaposlenosti, ekonomsku nezavisnost mladih, NEET stopu i druge paramere) je zabeležen u Srbiji i iznosi 5,69. Odmah iza naše zemlje je Albanija u kojoj je ovaj indeks tek nešto niži - 5,17, potom Crna Gora sa indeksom 4,80 i Makedonija 4,22. 

Nažalost, kada govorimo o ekonomskom položaju mladih moramo da istaknemo da mladi sve više veruju da je za zaposlenja neophodna partijska knjižica, veza ili kontakti, a tek posle adekvatno formalno ili neformalno obrazovanje, po podacima Alternativnog izveštaja.

Više podataka o Indeksu participacije mladih u ovim zemljama, koji predstavlja jedinstven način merenja učešća mladih u javnom životu u Evropi, možete naći na sajtu www.ybhwbt.eu. 

Više podataka o istraživanju Krovne organizacije mladih možete pogledati http://koms.rs/ 

Na Forumu omladinske politike predstavljeni su i rezultati istraživanja „Mladi u medijskom ogledalu“ Krovne organizacije mladih Srbije, koje ističe da je RTS serija „Jutro će promeniti sve“, čija je urednica takođe učestvovala na panelima, sadržaj koji značajno na bolje menja način na koji mediji prezentuju mlade i njihove probleme.

Forum omladinskih politika organizovali su zajedno Fondacija Ana i Vlade Divac i Krovna organizacija mladih Srbije, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Evropske komisije. 

 Forum omladinske politike je jedan od najznačajnijih događaja koji se bavi razvojem omladinske politike na nacionalnom nivou. Forum, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, po drugi put organizuje Krovna organizacija mladih Srbije, a ove godine u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti