Konkurs Slavimo filantropiju
4.11.2019. Selekciona komisija je odlučila da podršku u okviru konkursa Slavimo filantropiju dobiju:   

1. Udruženje muzičke umetnosti, UMUS, Beograd

2. Fondacija za mlade Obrenovca

3. Fondacija Humano srce Šapca

4. Udruženje Dečji svet, Sremska Mitrovica

5. Fondacija Iskorak, Zaječar

6. Fondacija Gimnazije "Veljko Petrović" Sombor

7. NVO Misli globalno deluj lokalno, Šid

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji - Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Catalyst Balkans, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja blisko sarađuje sa svim relevantnim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Koalicija za dobročinstvo uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizuje Projekat za unapređenje okvira za davanje i radi na razvoju filantropske infrastrukture, produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja. Koalicija će predstavljati najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.

Cilj ovog konkursa je podrška lokalnim udruženjima i fondacijama za realizaciju lokalnih kampanja sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici, sa ciljem rasta filantropskih davanja, razvoja međusektorskih partnerstava na lokalu i podizanju nivoa transparentnosti i poverenja građanki i građana u organizacije civilnog društva.

Kampanje bi trebalo da ukazuju na rešenja nekih od problema/izazova koji su identifikovani u istraživanju o stavovima javnog mnjenja o filantropiji koje je sprovela Trag fondacija u oktobru 2018. godine, koje je pokazalo da bi 64% građana i građanki učestvovalo u akcijama davanja za opšte dobro. Cilj kampanje treba da bude povećanje broja građana i građanki koji bi učestvovao u akcijama davanja za opšte dobro.

Rezultate istraživanja o stavovima javnog mnjenja možete pogledati na www.divac.com/filantropija.

ŠTA OVAJ KONKURS NUDI VAMA I GDE SE SPROVODI?

Program nudi mogućnost udruženjima i fondacijama da realizuju svoje lokalne kampanje koje promovišu filantropiju, podstiču davanja, podižu nivo transparentnosti i povorenja u organizacije civilnog društva i u realizaciju uključuju veliki broj građana i građanki, a posebno učenike, studente i mlade.

Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati najbolje kampanje koje će na inovativne načine promovisati dobročinstvo u lokalnoj zajednici.

Kampanja bi trebalo da se realizuje u lokalnoj zajednici (opštini) u kojoj je sedište udruženja ili fondacije, a prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Opština/grad u kojem se realizuje projekat mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Odabrana udruženja i fondacije će imati PR i dizajnersku podršku Fondacije Ana i Vlade Divac i PR agencije Olaf&McAteer tokom realizacije kampanje i na raspolaganju  da tokom 12 meseci koriste CiviCatalyst CRM platformu besplatno, ukoliko se za to odluče.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI I DO KADA?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja i fondacije čije je sedište registrovano na teritoriji Republike Srbije i koja su podnela finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre za 2018. godinu. Prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Konkurs je otvoren do Nacionalnog dana davanja, 9. oktobra 2019. godine, u ponoć.

KOLIKI IZNOS PODRŠKE JE MOGUĆE DOBITI I DO KADA JE MOGUĆE REALIZOVATI NAŠU KAMPANJU, AKO ONA BUDE ODOBRENA?

Odobrene kampanje se moraju realizovati u periodu od novembra 2019. do 31. marta 2020. godine.

Udruženja i fondacije za realizaciju projekta/kampanje mogu dobiti do 200.000 dinara. Projekat je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa međudržavnim ugovorom.

Ne postoji minimalni iznos koji udruženje ili fondacija mogu da traže.

Deo prijavnog formulara koji se odnosi na budžet je potrebno popuniti u dinarima. Sufinansiranje projekata nije potrebno, ali udruženja i fondacije mogu pokrenuti akcije za prikupljanje sredstava za rešavanje problema u lokalnoj zajednici.

Fondacija Ana i Vlade Divac može odobriti i niži iznos sredstava od traženog i od aplikanta može zatražiti korekciju budžeta i aktivnosti.

Ukupan raspoloživi fond za sve projekte iznosi 14.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkursa i raspiše novi konkurs.

Konkurs ne podržava:

  • Projekte političkih partija;
  • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  • Projekte kojima nije primarni cilj unapređenje kulture davanja;
  • Projekte koji nisu fokusirani na konkretnu lokalnu zajednicu ili okrug;
  • Projekte koji su isključivo fokusirani na izradu web sajtova, mobilnih aplikacija, nabavke i sl.

NA KOJI NAČIN MOŽEMO DA SE PRIJAVIMO NA KONKURS?

Za učešće na konkursu neophodno je da udruženje ili fondacija, u skladu sa datim smernicama, popune prijavni formular koji mogu preuzeti na www.divac.com/slavimofilantropiju i pošalju ga elektronski, tako što će popuniti online formu na www.divac.com/slavimofilantropiju uz eventualnu dodatnu dokumentaciju

Prijave na konkurs koje budu podnete na drugi način ili posle roka konkursa neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije i pravila konkursa pronađite u Smernicama.

Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected]

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti