Projekat Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu koji je Fondacija Ana i Vlade Divac sprovela u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) imao je za cilj da podrži i unapredi kapacitete lokalnih samouprava pogođenih zbegličkom krizom, volonterskih organizacija, kao i organizacija civilnog sektora u odgovoru na ovu, ali i na svaku potencijalnu kriznu situaciju. Projekat takođe ima zadatak da pomogne opštinama da razviju strategije i mehanizme za reagovanje u vanrednim situacijama. Projekat je počeo 1. marta 2016. godine i trajao je do avgusta 2017. godine.

Projekat se sprovodio u sledećim opštinama:

Šid (Adaševci, Principovac, Siva Kuća), Preševo, Beograd (Krnjača), Tutin, Sjenica,  Dimitrovgrad, Lajkovac (Bogovađa) i Subotica, kao i tačke podrške izbeglicama u beogradskoj opštini Savski venac - Miksalište i Infopark.

Prilagodivši se potrebama na terenu kao i zahtevima opština i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije  podržali smo sledeće aktivnosti: 

Oprema za dečji kutak u Sjenici i Tutinu - 4.000 američkih dolara za oba prihvatna centra

Obezbeđena mašina za pranje i sušenje veša za prihvatni centar u Tutinu - 5.000 američkih dolara

Obezbeđena i montirana sigurnosna vrata (2) u Miksalištu - 1.500 američkih dolara

Obezbeđeni televizori za potrebe radionica sa izbeglicama u Tutinu i Sjenici - 1.000 američkih dolara

Osvetljenje za tranzitni centar u Bujanovcu, po hitnom zahtevu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - 2000 dolara

Projektni tim Fondacije Divac je podržao tranzitne centre u Šidu (Adaševci i Principovac) obezbedivši 5 mašina za šivenje i 2 mašine za pranje veša. Oprema za šivenje se koristi za radionice sa izbeglicama koje su smeštene u ova dva centra. 

Radionice zajedno sa krojenjem i šivenjem pomažu izbeglicama se održi osećaj dostojanstva i samopouzdanja među izbeglicama i jedne su od sonovnih alata za integraciju u naše društvo.

Fondacija Divac je obezbedila mašine za čišćenje snega centrima za azil u Šidu, Tutinu, Subotivi, Dimitrovradu i Lajkovcu (Bogovađa).

Fondacija Divac i Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID donirale su milion dinara vrednu kuhinjsku opremu Narodnoj kuhinji Crvenog krstua u Subotici. Donacija omogućuje najvećoj narodnoj kuhinji Vojvodine da pripremi dodatnih 400 obroka na dan. 

Ova Narodna kuhinja pripremala je 1000 obroka dnevno više od 20 godina. Zahvaljujući donaciji kuhinja sada priprema 1.500 obroka dnevno za korisnike i migrante.

Povećanjem kapaciteta kuhinje u propremanju većeg broja obroka za porodice u Subotici, grad Subotica koji podržava svakodnevni rad Crvenog krsta Subotica će poboljštati kvalitet usluga ove orzganizacije u Subotici. 

U Bogovađi (opština Lajkovac), Preševu, Dimitrovgradu i Šidu, Fondacija Divac i USAID obezbedili su novu opremu (nameštaj, kompjutere, kancelarijsku opremu) za kancelariju lokalne mesne zajednice u Bogovađi, Kancelarije za mlade u Šidu i Preševu, kao i Sportski i turistički centar u Dimitrovgradu i tako omogućili i funkcionisanje istih za lokalnu zajednicu. 

Od 18. do 21. decembra kao deo proslave Svetskog dana migranata, Fondacija Divac distribuirala je 1.600 novogodišnjih paketića u 10 centara za azil i prihvatnim centrima i organizovala novogodišnje predstave za lokalnu decu i migrante. 

Takođe, obezbeđeno je i 500 knjiga za osnovne škole u 7 opština koje su deo projekta, kao inicjativa da se pokrene solidarnost i tolerancija među lokalnim stanovništvom i izbeglicama što je ključna poruka ovog projekta. 

Fondacija Divac je organizovala radionice za decu sa posebnim potrebama u Subotici, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije. Radionice su bile namenjene deci sa posebnim potrebama iz lokalne zajednice i iz prihvatnog centra. Radionice su sprovedene u saradnji sa profesionalcima iz udruženja "ZaJedno" iz Subotice. 

Fondacija Divac je obezbedila i električnu rernu, kombinovanu mašinu za pranje i sušenje veša humanitarnoj organizaciji "Gajret" iz Bajrakli džamije u Beogradu. 

Kompletna vrednost opreme jeste 7.200 američkih dolara. Oprema pomaže Gajret timu da omogući tople obroke migrantima kojima su potrebni, a koji traže podršku u beogradskoj Bajrakli džamiji.

Tokom juna 2017. godine Fondacija Divac je obezbedila nameštaj i kompjutersku opremu za osam osnovnih škola koje su uključile decu iz prihvatnih centara za izbeglice u obrazovni program, kao i šest EKG aparata za Domove zdravlja u opštinama u kojima se projekat sprovodio. Oprema će povećati kapacitete u pomenutim institucijama, a koristiće i lokalnoj populaciji, kao i migrantima u prihvatnim i centrima za azil. 

Ukupna vrednost donacija je 40.000 američkih dolara. 

Tim Divac Fondacije je razvio programe treninga, kao i materijale za poboljšanje odgovora na vanredne situacije u lokalnim štabovima za vanredne situacije, kao i za predstavnike civilne zaštite, seavetima za migracije u svakoj opštini koja je učesnik projekta. 

Treninzi su počeli u septembru 2016. godine i završeni su u aprilu 2017. Grantovi u vrednosti od 70.000 američkih dolara za opremu za vanredne situacije su realizovani po završetku treninga, po 10.000 američkih folara za svaku opštinu. 

Fondacija Divac je komunicirala ove aktivnosti najviše u lokalnim i regionalnim medijima. 

Organizovala je nebrojeno volonterskih akcija u opštinama koje su učesnici projekta, a u kojima je učestvovalo lokalno stanovništvo, volonteri kao i migranti. 

Ove aktivnosti uključivale su čišćenje obala reka, jezera, sađenje drveća, farbanje ograda, a poboljšale su svakodnevni život u ovim zajednicama. 

Tri istraživanja stavova građana Srbije o izbeglicama i izbegličkoj krizi su spovedena na teritoriji grada Beograda i 7 opština u Srbiji (Beograd, Lajkovac, Sjenica, Tutin, Šid, Subotica, Dimitrovgrad, Preševo). 

Istraživanje je obuhvatalo percepciju građana o izbeglicama sa Bliskog Istoka, stavove o njima, kao i percepciju njihove integracije, a takođe i izvore obaveštavanja o izbeglicama. 

Fondacija Divac je podržala InfoPark da bi se svakodnevno osigurale informacije o stanju i obezbedila hranu i druge proizvode za izbeglice u Beogradu. Više od 154.631 osoba je dobilo pomoć  vidu u hrane, drugih proizvoda i pravnih saveta. 

Zajedno sa Miksalištem (Refugee Aid Miksaliste) - centrom za distribuciju i prikupljanje humanitarne pomoći i volontere, Fondacija Divac je organizovala 164 radionice održane za 1454 osobe uz pomoć 228 volontera. 

Radionice su bile od časova engleskog jezika i umetničkih radionica do sesija sa fokus grupama. Radionice su sprovedene da podrže razvoj veština izbeglica kao i da minimizuju izolaciju.

Tim Fondacije Divac identifikovao je 16 organizacija civilnog društva (CSOs) koje bi se bavile migrantskom krizom širom Srbije i ohrabrio ih da se jave na konkurs za grantove koji bi im ojačali kapacitete, da bi mogle adekvatnije i efikasnije da odgovore, prate, koordinišu i sprovedu projekte u zavisnosti od situacije na terenu. 

Na Svetski dan tolerancije 16. novembra 2016. Fondacija Divac je potpisala ugovore o grantovima sa 6 lokalnih organizacija civilnog društva da bi ojačala kapacitete organizacija i to u iznosu od 50.000 američkih dolara.

To su sledeće organizacije:

1. Sigma plus, Niš, 
2. Impuls, Tutin, 
3. Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Novi sad, 
4. Centar za solidarnost i progres, Preševo, 
5. Youth forum,  Preševo, i 
6. Refugee aid Serbia (RAS).

Da bi podigla svest u javnosti i omogućila tačne informacije, bazirana na istraživanjima javnosti o izbeglicama, razvijena je jaka medijska kampanja sa svrhom da se poveća nivo empatije i razumevanja među stanovnicima Srbije. Kroz medijske događaje, TV i radio gostovanja, okrugle stolove, posete novinara prihvatnim centrima, bilbord kampanji - preko 500.000 građana Srbije videlo je kampanju. 

Tokom implementacije projekta, Fondacija Divac je snimila dva kratka filma "Život ne bira puteve" i "Koji je tvoj odgovor?" sa namerom da podstaknu empatiju, razbiju predrasude i ukažu na sličnosti među lokalnom populacijom i izbeglicama u Srbiji, kroz medijsku kampanju za podizanje svesti "Život ne bira puteve" u okviru projekta "Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu".

Filmovi su premijerno prikazani predstavnicima medija, 16. decembra 2016. tokom Doručka za medije, kao i 17. avgusta 2017. na završnoj konferenciji u Beogradu. 

Fondacija je za medije, donosioce odluka i partnere organizovala konferencije, okrugle stolove, doručke za medije, kao i posete medija opštinama koje su učestvovale u sprovođenju projekta. 

0

LOKALNIH INSTITUCIJA UKLJUČENO U PROJEKAT

0

VOLONTERA UKLJUČENO U PROJEKAT

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti